UGent stimuleert wetenschappers kennis met maatschappij te delen

Om te vermijden dat de resultaten van wetenschappelijke kennis binnenskamers blijven, heeft de Universiteit Gent een beleidsplan ontwikkeld om maatschappelijke valorisatie te stimuleren.

Maatschappelijke valorisatie kan omschreven worden als het beschikbaar stellen en bruikbaar maken van wetenschappelijke kennis voor, door en in de samenleving. "Wetenschap maakt integraal deel uit van de maatschappij, en de maatschappij maakt integraal deel uit van de wetenschap", zegt Esther De Smet van de UGent-directie Onderzoeksaangelegenheden. "Niettemin wordt maatschappelijke valorisatie vaak stiefmoederlijk behandeld. Bij het doorlopen van een academische carrière ligt de nadruk momenteel op wetenschappelijke publicaties en andere vormen van "academische output". Maar vaak is hun impact van onschatbare waarde en liggen ze aan de basis van maatschappelijke verandering."

Om het tij te keren werd dus een beleidsplan opgesteld waarin de principes staan van een onderzoeksbeleid waar maatschappelijke valorisatie hoog in het vaandel gedragen wordt. Bovendien is het plan een van de twaalf projecten van het strategisch plan "A creative community for a changing world".

Het plan schetst een referentiekader voor kwaliteitszorg en evaluatie via een schema van de voornaamste verschijningsvormen, zoals wetenschapscommunicatie, participatief onderzoek en onder meer beleidsondersteuning. Daarnaast beschrijft het plan een breed gamma aan ondersteunings- en bewustmakingsmaatregelen. "Zo zal er bijvoorbeeld bij elk doctoraat worden aangedrongen om een populariserende samenvatting toe te voegen, en naar analogie met enkele externe financieringskanalen wordt ingezet op interne bewustmaking door onderzoekers aan te zetten vooraf na te denken over de mogelijke impact en communicatiestrategie van hun project."