Weinig jongens kiezen voor zorgsector in het secundair

Zorgopleidingen in het secundair onderwijs trekken nog steeds zeer weinig jongens aan. In Vlaanderen is amper 12 procent van de scholieren een jongen. Een kleine stijging in vergelijking wel met tien jaar geleden. Toen was het amper 9 procent.

Op basis van de meest recente onderwijsstatistieken van het Departement Onderwijs blijkt dat er vooral in het technisch secundair onderwijs (TSO) en het beroeps secundair onderwijs (BSO) tientallen studierichtingen zijn met vooral jongens of meisjes. Dat meldt het documentatiecentrum RoSa vzw. Genderstereotypen spelen nog steeds een grote rol bij de studiekeuze van jongeren. Studierichtingen als Dakwerken, Mechanisch onderhoud en Bouw trekken geen enkel meisje aan, terwijl richtingen als Mode-verkoop, Haarstilist en Kinderzorg haast alleen door meisjes gevolgd worden.

Vooral in de verschillende zorgopleidingen zijn er heel weinig jongens. Zo is slechts één op twintig leerlingen in de richting Kinderzorg een jongen. In alle studierichtingen verzorging in het TSO en BSO zien we 12 procent jongens. Tien jaar geleden was dat nog amper 9 procent. Een stijging van 3 procent, maar veel te weinig volgens zorgambassadeur Lon Holtzer: “Op termijn moeten we streven naar een percentage van 35 procent. Dit door bijvoorbeeld meer mannelijke rolmodellen in het onderwijs en in de zorgsector te hebben. Zo kunnen we de clichés doorbreken.”

Drempels doorbreken

RoSa vzw bevestigt dat oude clichés een beperkend effect hebben op de jongeren. Helena Bonte: “Jongens die toch tegen de heersende normen ingaan, omdat ze nu eenmaal graag een job in de kinderzorg willen opnemen, worden nog al te vaak als het buitenbeentje benaderd. Ouders en leerkrachten motiveren jongens vaak te weinig om toch voor een dergelijke richting te kiezen. Aangezien deze sector zeker tot de knelpuntberoepen hoort, is het echter dringend tijd dat we deze drempels actief trachten te doorbreken.”

RoSa vzw lanceert zo al de website www.genderindeklas.be, die jongeren moet informeren over genderstereotypen.