4.656 kinderen kregen nieuwe familienaam

4.656 Belgische kinderen hebben het afgelopen jaar een nieuwe familienaam gekregen. Hun naam werd veranderd in die van hun moeder, of in een combinatie van de namen van moeder en vader. Sinds juni 2014 mogen ouders de familienaam van een pasgeboren kind zelf kiezen. Maar ook ouders die voor die datum al kinderen hadden, kregen een jaar de tijd om de familienaam aan te passen.

Even opfrissen. In het voorjaar van 2014 belandt een voorstel over vrije familienaamkeuze in het federale parlement. Ogenschijnlijk een onschuldig thema, maar toch lukt het de toenmalige meerderheid pas na heel wat vijven en zessen en veel geruzie om de nieuwe naamgeving goed te keuren.

Sinds 1 juni 2014 zijn de nieuwe regels van kracht. Hoe werkt het? Aanstaande ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind de naam van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide namen te geven. Wanneer de ouders niet kunnen of willen kiezen, krijgt de baby automatisch de naam van de papa.

Overgangsmaatregel voor gezinnen met kinderen

Er werd ook een overgangsmaatregel genomen voor ouders die al kinderen hebben en de familienaam graag veranderd wilden zien. Ze kregen een jaar de tijd om een nieuwe familienaam aan te vragen bij de burgerlijke stand, op voorwaarde dat die gold voor alle kinderen en dat alle kinderen nog minderjarig waren.

4.656 kinderen hebben nu een nieuwe familienaam gekregen. Hun naam werd veranderd in die van de moeder of in een combinatie van de namen van moeder en vader. Wie nu nog de naam van zijn kinderen wil laten aanpassen, komt te laat. De regularisatieronde liep af op 31 mei.

Overigens is het laatste woord over de naamregeling nog niet gezegd. Het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen stapt eind november vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof om het wetsartikel te laten vernietigen. "Het is discriminatie dat een kind automatisch de naam van de papa krijgt als er geen keuze gemaakt wordt, waarom krijgen papa’s het vetorecht?", luidt het.