"Heffing voor afval­verwerkende bedrijven moet duurder"

De heffing die afvalverwerkende bedrijven moeten betalen op het storten en het verbranden van vuilnis, moet duurder worden. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Milieu Joke Schauvliege (CD&V) beslist.

Volgens Schauvliege is het een "logische keuze" om op het storten en het verbranden van afval een heffing te voorzien."De heffing die werd verhoogd, kadert volledig in het principe van "de vervuiler betaalt". We willen het hergebruiken van afval als grondstof stimuleren."

Als het Vlaams Parlement instemt met de duurdere heffing, komt die er vanaf juli. FEBEM, de federatie van afvalverwerkende bedrijven, ziet dat echter niet zitten. "We hebben er om twee redenen problemen mee", zegt algemeen directeur Werner Annaert. "In de eerste plaats is er de timing: we weten de nieuwe maatregel sinds twee weken en we moeten die al vanaf 1 juli doorvoeren. In de tweede plaats is er voor ons geen enkele zekerheid dat de middelen die door de nieuwe maatregel vrijkomen, zullen worden geïnvesteerd in de recyclagesector."