Inspecteurs bekijken gezondheidsrisico's in Gent

De directie en de vakbonden van de Gentse afvalintercommunale Ivago ondernemen vandaag een nieuwe poging om een oplossing te vinden voor het conflict dat de stad in de ban houdt. Het afval wordt er al een week lang niet opgehaald. De stad stuurt inspecteurs op pad om te kijken of en waar er gezondheidsrisico's zouden zijn.

Exact een week geleden legden de afvalophalers van Ivago het werk neer. Pogingen om tot een oplossing te komen, draaiden op niets uit. Gisteren hebben de vakbonden en de directie met elkaar gepraat op een neutrale locatie, onder leiding van een sociaal bemiddelaar. Dat bracht echter geen soelaas.

Het afval in de stad wordt nu al bijna een week niet opgehaald. Op veel plaatsen in Gent hoopt het vuilnis zich op. De situatie wordt goed opgevolgd. Inspecteurs gaan de straat op om te bekijken of en waar er risico's voor de gezondheid zijn. "We monitoren constant in de wijken om risicovolle plaatsen te detecteren", zegt waarnemend burgemeester Matthias De Clercq (Open VLD).

Sinds afgelopen vrijdag vordert de stad wel personeelsleden op om restafval in zogenoemde "prioritaire zones" op te ruimen. Volgens woordvoerder Koen Van Caimere wordt in de eerste plaats restafval opgehaald op plaatsen waar het ophoopt, bij ziekenhuizen en appartementsgebouwen en bedrijfsafval zoals dat van horecazaken. Ook  glascontainers worden leeggemaakt op plaatsen waar veiligheidsrisico's zijn.

"De eerste keer dat ik zoveel klachten krijg"

De ombudsdienst van de stad Gent krijgt meer en meer klachten over het afval dat overal blijft staan. Eerst waren er vooral klachten van horecazaken in het centrum, nu klagen vooral de inwoners van de randgemeenten, zegt ombudsvrouw Rita Passemiers.

"Het is de eerste keer dat ik zoveel klachten krijg. Plaatsen waar mensen vuiligheid beginnen bij te gooien, plaatsen waar etensresten liggen waar de beestjes uit kruipen. Soms wordt ook de brandweer opgeroepen, maar die mensen hebben natuurlijk ook niet altijd de producten en de middelen om het werk van Ivago te doen."

Ook vandaag zijn, net zoals de voorbije dagen, enkele tientallen ophalers gevorderd om vuilnis op te halen, in de eerste plaats bij crèches, scholen en ziekenhuizen.