OLAF beval terugvordering van 901 miljoen euro aan voor EU-begroting

Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft in 2014 de terugvordering van 901 miljoen euro frauduleus besteed geld aanbevolen voor de begroting van de Europese Unie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Dat is het hoogste bedrag in de afgelopen vijf jaar. OLAF ontving afgelopen jaar ook een recordaantal fraudebeschuldigingen, namelijk 1.417, en deed 397 aanbevelingen, het hoogste aantal in vijf jaar.

OLAF onderzoekt de frauduleuze besteding van Europees geld en andere misdrijven die de financiële belangen van de EU schade kunnen toebrengen. Iedereen, zowel particulieren, ondernemingen, overheidsinstellingen als anonieme bronnen, kan bij het bureau een zaak aanhangig maken.

In 2014 tekende de organisatie met 1.417 dossiers een nieuw record op. Daarbij werden 458 beschuldigingen door publieke instanties, zoals overheden, en 959 door private bedrijven en particulieren genoteerd. Die stijging is volgens Giovanni Kessler, de voorzitter van OLAF, "niet noodzakelijk toe te schrijven aan een stijging van het aantal fraudegevallen in Europa", maar eerder aan een verhoogd vertrouwen bij de burgers. OLAF opende op basis daarvan 234 nieuwe onderzoeken en rondde 250 onderzoeken volledig af. De gemiddelde duur van een onderzoek daalde van 21,8 naar 21 maanden.

OLAF deed vorig jaar 397 aanbevelingen, tegenover 353 in 2013 en 199 in 2012. Tussen 2007 en 2014 ontving het Belgische gerecht van de organisatie in 45 zaken een aanbeveling, waarvan er 28 al afgerond zijn. In 17 gevallen kwam het daarbij tot een veroordeling.

Het bureau beval in 2014 de terugvordering aan van 901 miljoen euro voor het budget van de EU, het hoogste bedrag in vijf jaar. Het grootste deel van dat geld is afkomstig uit fraude met de structuurfondsen (476,5 miljoen euro), gevolgd door fraude bij steun aan niet-Europese landen (174 miljoen) en douanefraude (132,2 miljoen). De eigenlijke terugvordering van dat geld moet door de betrokken Europese of nationale autoriteiten gebeuren.