"Beperking op vrijheid van vereniging moet worden overwogen"

De burgemeesters van de grensgemeenten in Limburg en Antwerpen overleggen vanmiddag met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de aanpak van criminele motorbendes. In "De ochtend" op Radio 1 zei Raf Terwingen (CD&V, burgemeester van Maasmechelen) dat volgens hem "een beperking op de vrijheid van vereniging overwogen moet worden".

Het overleg komt er naar aanleiding van een parlementaire vraag die Terwingen twee weken geleden stelde. Kort daarna zijn er invallen gebeurd over de Nederlandse grens tegen de motorbende Bandidos. "Als onze buurlanden actie ondernemen, dan krijg je een waterbedeffect naar ons toe", zegt Terwingen. "In Nederland en Duitsland worden er maatregelen genomen om te proberen motorbendes buiten de wet te stellen."  Minister Jambon liet vorige week in een interview met deredactie.be al verstaan dat hij wil bekijken of hij motorbendes kan verbieden wanneer die criminele feiten plegen.

Terwingen rijdt zelf met de moto en benadrukt dat hij niet tegen motorrijders is, "maar je mag niet vergeten dat het soms om criminele bendes gaat". In Nederland zijn er onder meer zware wapens en een drugslaboratorium ontdekt. "Zij gaan ook regelmatig tekeer tegen elkaar", zegt Terwingen. "Er is een opbouw van spanningen. De structuur die achter de motorbendes zit, is al in kaart gebracht door een cel van de federale politie. Het is mijn verantwoordelijkheid als burgemeester om ervoor te zorgen dat de bevolking er niet onder lijdt."

In Duitsland is één bende, Satudarah, verboden, gebaseerd op oude wetgeving in het kader van neonazisme. "Maar je botst snel op de grenzen van vrijheid van vereniging", zegt Terwingen. "Een beperking op de vrijheid van vereniging moet hier misschien overwogen worden."

Terwingen hoopt op "een wettelijk kader dat federaal verankerd moet worden, waarbij we zeggen: dit soort bendes zijn niet welkom". Daarnaast gaat hij aan de minister logistieke hulp en geld vragen. "Je moet dit in de praktijk brengen, het heeft geen zin om wetten te maken die je niet laat uitvoeren."

Terwingen benadrukt dat er in het milieu ook een grote zwijgplicht is, de omerta, wat het moeilijk maakt om individuele leden te veroordelen omdat je vaak geen getuigen vindt van de criminele feiten.  "Het is nog niet gelukt in België om een motorbende als criminele organisatie te laten veroordelen." Terwingen wil niet vooruitlopen op het overleg, "maar je zou kunnen komen tot een soort van wettelijk systeem waarbij je zegt: voor ons is het duidelijk dat die bewuste bende (te herkennen aan hun symbolen) een criminele organisatie is. Dan kan je ertegen optreden doordat je hen de etikettering van criminele organisatie geeft."