"Duidelijke en flexibele" binnenlandse adoptie

De Vlaamse meerderheidspartijen gaan de adoptieprocedure hervormen. N-VA, CD&V en Open VLD hebben samen een voorstel van decreet uitgewerkt. Het binnenlandse adoptietraject wordt duidelijker, de bestaande adoptiediensten versmelten tot een dienst, en adoptiekinderen zullen ook makkelijker informatie kunnen krijgen over hun afkomst.

De commissie Welzijn in het Vlaams Parlement start vandaag met de bespreking van het voorstel van Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Emmily Talpe (Open VLD). De Vlaamse meerderheidspartijen hebben samen een voorstel uitgewerkt over nieuwe regels voor binnenlandse adoptie. "Dit is een stap vooruit voor adoptiekind, adoptie-ouders en geboorte-ouders", zeggen de drie parlementsleden in een gezamenlijke mededeling.

Er is al jaren een grote kloof tussen het aantal kandidaten voor binnenlandse adoptie en het aantal effectieve plaatsingen. In eigen land een kind adopteren duurt nu gemiddeld zes jaar. De wachtlijst is intussen zo lang dat begin dit jaar beslist werd om geen nieuwe kandidaten meer te aanvaarden.

"Iedereen krijgt het recht op informatie"

De nieuwe procedure zal niet kunnen leiden tot een snellere adoptie maar moet de ouders wel meer zekerheid geven dat ze hun kind ook kunnen houden. "De procedures worden duidelijk en flexibel. Een goed instroombeheer moet kandidaten realistische informatie geven op hun kans op adoptie en hen inlichten over eventuele alternatieven zoals pleegzorg", luidt het.

Er zijn momenteel nog vier instanties verantwoordelijk voor binnenlandse adoptie, maar dat moet er één worden. Niet efficiënt, vinden de meerderheidspartijen. "Die zal pluralistisch samengesteld zijn en werken met respect voor iedere ideologische overtuiging."

Geadopteerde kinderen zullen ook makkelijker informatie kunnen krijgen over hun afkomst. "Iedereen krijgt het recht op informatie, in functie van zijn leeftijd en maturiteit. Ook de geboorte-ouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over het adoptiekind via de adoptiedienst."

In het najaar zullen de meerderheidspartijen ook de interlandelijke adoptie evalueren. Het decreet dat nu op tafel ligt, stemt de voorbereiding van de twee procedures alvast op elkaar af.