"Zorgkinderen gaan een speelbal zijn"

Directeurs en ouders in het buitengewoon onderwijs luiden de alarmbel over de toekomst van hun leerlingen. Door het nieuwe M-decreet dat vanaf volgend schooljaar in werking treedt, zullen steeds meer kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs terechtkomen. Maar daar zullen zij niet voldoende kunnen openbloeien, luidt het in Het Nieuwsblad.
AMELIE-BENOIST / BSIP

Vanaf 1 september 2016 treedt het veelbesproken M-decreet in het onderwijs in werking. Daarmee wil de Vlaamse regering zoveel mogelijk kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit het buitengewone en in het reguliere onderwijs krijgen.

De onderwijssector uitte in het verleden al vaker bezorgdheid over de uitwerking en de gevolgen van het M-decreet, en nu luiden de directeurs in Het Nieuwsblad opnieuw de alarmbel. Leerlingen die nu in het buitengewoon onderwijs zitten, riskeren in het gewone onderwijs kopje-onder te gaan.

"Hen laten meedraaien in gewone onderwijs... een beetje een utopie"

"Onze grootste zorg is dat de kinderen niet op de juiste plaats zullen terechtkomen", bevestigt directeur Rita De Leenheer van De Zonnepoort in Gent aan VRT Nieuws. "Mijn school bijvoorbeeld is een type 2, voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperkingen. Als zij in een gewone school zitten, blijven ze een beetje de speelbal, krijgen ze niet de zorg die ze nodig hebben."

"Wij hebben klassen van 6 tot 10 leerlingen. Als zij als zorgkind in een klas van 20 tot 25 leerlingen terechtkomen, draagt dat niks bij tot hun welbevinden. Zij gaan de speelbal zijn van de leerlingen, op de toppen van hun tenen moeten lopen. Ze kunnen niet mee met de leerstof in het gewone onderwijs en moeten een aangepast traject volgen. Wij vermoeden dat de draagkracht van leerkrachten in het reguliere onderwijs zeer snel overschreden zal worden en dat die leerlingen op termijn toch gaan moeten doorsturen naar ons."

"Wij zijn niet tegen inclusief onderwijs, elk kind heeft recht op inclusief onderwijs, maar er zijn veel verschillende kinderen. Als wij zien dat de kinderen in onze school een grote ontwikkelingsachterstand hebben... hen laten meedraaien in het gewone onderwijs is een beetje een utopie."

Minder kinderen doorverwezen naar buitengewoon onderwijs

De Leenheer kaart ook de problematiek voor de CLB's aan. Vroeger mochten verschillende instanties kinderen doorverwijzen naar het buitengewone onderwijs, nu mogen alleen erkende CLB's nog attesten daarvoor uitschrijven. "De CLB's werken met hetzelfde aantal mensen maar hebben veel meer werk. Er is geen tijd genoeg om kinderen juist te attesteren."

De realiteit is dus dat minder kinderen worden doorverwezen naar het buitengewone onderwijs, zegt De Leenheer. "Zowel mijn school als collega's van dezelfde types scholen zien het aantal inschrijvingen dalen".

Wat is het M-decreet?

Het "M"-decreet staat voor "maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften". Het decreet is in het leven geroepen met als doel om meer kinderen met een beperking les te laten volgen in het gewone onderwijs. Momenteel is Vlaanderen koploper wat betreft het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs, het decreet moet daar verandering in brengen.

Er worden maatregelen genomen om scholen in het reguliere onderwijs te helpen meer leerlingen met een zorgvraag op te vangen. De verwachting is dat minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs zullen gaan. De middelen die daardoor vrijkomen, moeten opnieuw ingezet worden voor de ondersteuning van kinderen met specifieke behoeften.

Geen verzet meer bij doorgeven van attesten

De Standaard schrijft in verband met de CLB's vandaag dat ouders zich niet meer gaan kunnen verzetten als verslagen over hun kind van de ene school naar de andere overgedragen worden. Dat staat in een amendement op het onderwijsdecreet dat Vlaamse parlementsleden ingediend hebben in de bevoegde commissie.

Het gaat om de verslagen en attesten dat het CLB uitschrijft als een kind naar het buitengewoon onderwijs doorverwezen wordt of recht krijgt op extra begeleiding. Tot nu toe konden ouders zich verzetten tegen het doorgeven van die attesten of ze niet vermelden als ze bij een nieuwe school aanklopten. Ouderkoepels en de Vlaamse Scholierenkoepel zijn tegen, oppositiepartij Groen wil de zaak aankaarten bij de verdere bespreking in het parlement. "Dit grijpt in op de privacy" is de kritiek.

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt dat het amendement op zijn uitvoerbaarheid beoordeeld zal worden. "De juiste informatie moet op het juiste moment voorliggen, dat hoeft daarom nog niet op het moment dat ouders gaan informeren bij scholen, maar bijvoorbeeld wel bij de inschrijving", zegt de woordvoerster.