België herbergt twaalf Europees bedreigde vogelsoorten

Van de 211 vogelsoorten die ons land rijk is, zijn er twaalf op Europese schaal bedreigd. Dertien procent van de Europese vogelsoorten is bedreigd, zo blijkt uit de eerste Europese Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten die BirdLife International bekendmaakte.
Een kievit

Van de tienduizend vogelsoorten die onze planeet rijk is, broeden of overwinteren er 533 soorten in Europa. Daarvan zijn 67 soorten (13 procent) op Europese schaal bedreigd. Van de 211 vogelsoorten die in ons land voorkomen, zijn er twaalf (5,7 procent) op Europese schaal bedreigd.

"Het is doodstil aan het worden op het platteland", zegt Marc Herremans van BirdLifepartner Natuurpunt. "Dit zou als een alarmbel moeten klinken bij beleidsmakers, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Voor soorten als tortelduif en kievit zijn er niet eens plannen om iets te doen, terwijl de tijd dringt."

Tortelduif en kievit deden het in 2004 nog goed, maar gingen sindsdien sterk en zorgwekkend achteruit. Voor tortelduif is dat onder andere een gevolg van de voorjaarsjacht in Frankrijk. "Maar zeker ook door totale landschapsverloedering in het boerenland", zegt Herremans, verwijzend naar het verdwijnen van heggen en hagen, ooit typische kenmerken van het kleinschalig boerenlandschap. "Tortelduif vindt daardoor geen broedplekken en geen voedsel meer," klinkt het. Van kievit ging de populatie de voorbije jaren met meer dan helft naar beneden. "Kievit kampt met dezelfde problemen als andere landbouwvogels omdat voedsel en broedplekken onder druk staan. Jongen worden geregeld uitgemaaid."