Europees Parlement neemt tegenmaatregelen na Russische zwarte lijst

De Russische ambassadeur bij de Europese Unie zal geen toegang meer krijgen tot het Europees Parlement. De maatregel is een reactie op het inreisverbod dat Rusland vorige week heeft uitgevaardigd tegen verschillende Europarlementsleden.

Rusland had een inreisverbod ingesteld tegen in totaal 89 personen die zich in het verleden kritisch hadden uitgelaten over de Russische machthebbers. Ook de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en Europees Parlementslid Mark Demesmaeker mogen Rusland niet meer in.

Gepaste maatregelen

Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz maakt nu duidelijk dat de EU het daar niet zomaar bij zal laten. "Het is nu gerechtvaardigd om te reageren met gepaste maatregelen", luidt het in een mededeling.
Schulz gaat meer bepaald "de toegang tot het parlementsgebouw ontzeggen aan de Russische ambassadeur" bij de EU, Vladimir Tsjizjov. Ook een andere Russische diplomaat, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, is niet langer welkom.

Aanvragen strenger beoordeeld

Het parlement "schort de engagementen op tegenover de parlementaire commissie voor Europees-Russische samenwerking", klinkt het verder. Ook zal de aanvraag van Russische volksvertegenwoordigers die het Europees Parlement willen bezoeken strenger worden beoordeeld. Er zal voortaan "geval per geval" worden bekeken of er op die vraag wordt ingegaan.
De maatregelen zullen van kracht blijven zolang Rusland aan zijn zwarte lijst vasthoudt. Het opstellen van die lijst was volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov een reactie op de westerse sancties tegen Moskou.

"Terugkeer naar inquisitie"

Rusland reageert alvast bijzonder scherp op de tegenmaatregelen van Europa. Het ontzeggen van de toegang tot het Europees Parlement aan de Russische ambassadeur bij de EU is een "terugkeer naar de inquisitie. De jacht op de Russische heksen is opnieuw geopend", reageerde Maria Sacharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.