Gentenaar mag afval (vanaf morgen) weer op straat zetten

Nu er een akkoord is bij Ivago en de staking officieel voorbij is, kan het huisvuil weer opgehaald worden in Gent. Naast het gevorderde personeel gaan vandaag ook al enkele werkwilligen weer aan de slag. Gentenaars mogen hun afval vanaf morgen weer op straat zetten.

Gent kleurde de voorbije week geel-blauw. Tonnen huisvuil- en PMD-zakken "sieren" de straten door de staking bij Ivago. Aangevuld met papier, karton, glas en nog heel wat andere troep die sluikstorters er hebben bijgegooid.

Maar daar komt nu gelukkig een einde aan. Nu de staking voorbij is, wordt er weer afval opgehaald. Vandaag zullen in de eerste plaats nog 123 gevorderde vuilnismannen het afval ophalen, maar ook een aantal werkwilligen gaan weer aan de slag.

Ivago kreeg van de Gentse dienst Milieutoezicht een lijst met ruim honderd locaties die prioritair aangepakt moeten worden vanuit het oogpunt van volksgezondheid of veiligheid. Dat zijn plaatsen waar veel zakken liggen, of waar katten en ratten de zakken hebben aangevreten, maden uit de zakken tevoorschijn kwamen of geurhinder werd vastgesteld. Wat de veiligheid betreft, gaat het vooral om plaatsen waar grote hoeveelheden glas of glasscherven liggen.

Ivago zal nu proberen om zoveel mogelijk van die plaatsen vandaag al te bedienen. Er wordt naast de gewone afvalophaling ook personeel ingezet om de straten te vegen, sluikafval op te ruimen en openbare vuilnisbakken leeg te maken.

Huisvuil mag weer buiten

De komende dagen moet de afvalophaling dan stilaan weer op volle toeren draaien. Gentenaars mogen vanaf morgen weer hun huisvuil aan de deur zetten, als de ophaling in hun wijk op die dag gebeurt tenminste. Al lijken velen dat - ondanks het verzoek van Ivago en het stadsbestuur - de voorbije week ook gedaan te hebben.

Er wacht de ophalers van Ivago de komende dagen in elk geval nog een grote klus, er ligt naar schatting nog 2.500 ton huisvuil in de stad Gent, het aantal vuilniszakken wordt op ruim 300.000 geraamd. En daar komen er deze week dus nog bij.

Daarom zal er ook in het weekend buiten het uurrooster extra personeel ingezet worden. Daar staat die dag een dubbele verloning tegenover. Ivago zelf hoopt dat tegen zaterdagavond de grootste ophaalachterstand is ingehaald.