OESO verwacht volgend jaar 1,8 procent economische groei in België

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor België een economische groei van 1,3 procent dit jaar, en van 1,8 procent volgend jaar.
ImageGlobe

De OESO ziet een graduele versterking van de economische groei, dankzij stijgende export en investeringen. De binnenlandse vraag blijft achter als gevolg van de besparingen en de loonmatiging in ons land, aldus de OESO

De OESO raadt België opnieuw aan om de loonvorming in ons land te hervormen. Sociale partners zouden moeten worden aangemoedigd om het automatische indexsysteem te laten uitdoven en opnieuw lagere minimumlonen voor jongeren in te voeren.

De OESO bepleit eveneens een taxshift weg van arbeid, naar lasten op consumptie en milieubelastingen. De OESO waarschuwt ook voor verdere besparingen op investeringen in infrastructuur.