Ziekteverzuim werknemers in ons land neemt gedurende het eerste jaar toe

Het aantal dagen tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid dat de ziekteverzekering tussenkomt voor een zieke werknemer is in de periode 2010 tot 2013 gestegen van 21,6 tot 23,6 miljoen. Ook het gemiddeld aantal dagen per uitkeringsgerechtigde nam toe van 7,1 tot 7,51. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

Nadat een werknemer door ziekte of ongeval niet meer in staat is om zijn werk uit te voeren krijgt hij in eerste instantie een gewaarborgd loon dat uitbetaald wordt door de werkgever. Voor bedienden bijvoorbeeld duurt die periode 30 dagen. Daarna keert het ziekenfonds een vervangingsinkomen uit wegens arbeidsongeschiktheid. De periode van primaire arbeidsongeschiktheid duurt één jaar. Daarna valt de werknemer terug op een systeem van invaliditeitsuitkeringen.

In 2013 betaalde de ziekteverzekering tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid het meeste aantal uitkeringsdagen uit in Vlaanderen (14,5 miljoen), gevolgd voor Wallonië (7,2 miljoen) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,5 miljoen). De toename van het aantal uitkeringsdagen in de periode 2010-2013 deed zich in de drie gewesten voor. Het gemiddeld aantal dagen per primaire uitkeringsgerechtigde steeg in deze periode van 7,02 tot 7,5 in Vlaanderen, van 8,03 tot 8,31 in Wallonië en van 5,3 tot 5,6 in Brussel.