"Geen akkoord met de deelstaten, maar wel een klimaatbeleid"

België dreigt de Kyoto-milieudoelstellingen niet te halen door communautair gekibbel. Daarvoor waarschuwen WWF en oppositiepartij Groen. Ons land moet alvast straks tekst en uitleg geven op een VN-klimaatconferentie in Bonn. Hoewel dat wellicht geen gezellig onderonsje wordt, is minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) niet pessimistisch. "We zullen daar niet met rode kaken staan."

In de Duitse stad Bonn vindt momenteel een VN-klimaatconferentie plaats. Die moet de grote klimaattop in Parijs van eind dit jaar voorbereiden, waar uiteindelijk alle landen tot een globaal en bindend akkoord moeten komen om de klimaatproblematiek efficiënt aan te pakken.

De Kyoto-doelstellingen bepalen dat we 15 procent minder CO2 moeten uitstoten tegen 2020. Of we dat gaan halen, is niet zeker. Ons land moet op een hoorzitting straks alleszins tekst en uitleg geven over de vorderingen.

Het Belgische antwoord op de schriftelijke vragen is al bekend en valt vaak in herhaling: "Hier hebben we geen antwoord op omdat we er nog niet uit zijn hoe de inspanningen worden verdeeld onder de regio's."

"Te laks beleid"

"België zal de doelstellingen tegen 2020 niet halen", benadrukt Hermes Sanctorum van Groen in "De ochtend" op Radio 1. "En dat heeft verschillende oorzaken. Enerzijds maakt het beleid onvoldoende middelen vrij voor het klimaatbeleid. Zo worden de auto's wel zuiniger, maar wordt er daarnaast steeds meer gereden omdat het gebruik van een auto nog steeds gestimuleerd wordt."

Anderzijds is er ook het communautaire gekibbel over de verdeling van de inspanningen, waar het antwoord op veel vragen op de conferentie naar verwijst. "Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het federale niveau kijken naar elkaar, maar in de praktijk gebeurt er niet veel", zegt Sanctorum.

En daar sluit ook Jan Vandermosten van WWF zich bij aan. "Het is schandalig dat de Belgische politici na vijf jaar onderhandelen nog geen beslissing hebben kunnen nemen over een eenvoudige kwestie als het verdelen van de klimaatdoelstelling tussen de verschillende regeringen."

"Er is gewoon een te laks beleid", besluit het parlementslid van Groen. "En daar heeft Vlaanderen een grote verantwoordelijkheid in. In de discussie met de gewesten is het vooral Vlaanderen dat op de rem staat en dat al zes jaar lang."

Jonas Hamers / ImageGlobe

"We halen de doelstelling"

Minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) is het niet eens met de kritiek. "Het klopt dat er in België nog geen akkoord is, maar dat wil niet zeggen dat er geen beleid wordt gevoerd", benadrukt ze in "De ochtend".

De minister benadrukt dat Vlaanderen in zijn beleid nu al werkt naar 15 procent minder CO2 tegen 2020. Maar volgens Groen zal Vlaanderen net meer moeten doen, om de mindere inspanningen van Wallonië en Brussel te compenseren. Vlaanderen is de grootste vervuiler en moet dus ook de grootste inspanningen doen, klinkt het daar.

"Wij gaan nu voor 15 procent minder, maar zullen ons beleid aanpassen aan het akkoord, eens het er is", zegt Schauvliege daarover. "Ik begrijp dat het vreemd lijkt voor de buitenwereld dat er al zo lang over gediscussieerd wordt, maar het is geen eenvoudige zaak. Over wie welke inspanningen moet doen, is iedereen het eens. Maar het gaat ook over geld. Wij vinden dat wie de meeste inspanningen doet, ook het merendeel van de middelen moet ontvangen. Daar geraken we voorlopig nog niet uit."

"Het is niet zo dat we in Bonn met rode kaken zullen staan", benadrukt ze nog. "De prognoses zijn dat we tegen 2020 de doelstellingen zullen halen."

Meest gelezen