Canada pleegde "culturele genocide" op inheemse volkeren

De voormalige politiek van de Canadese regering om de kinderen van inheemse volkeren gedwongen naar christelijke internaten te sturen, kwam neer op een "culturele genocide". Dat besluit de "Waarheid en Verzoening Commissie" na een studie die zes jaar heeft geduurd.
Ouders van First Nation-kinderen kamperen buiten de school om hun kinderen te kunnen bezoeken.

Van in de 19e eeuw tot de jaren 70 werden meer dan 150.000 kinderen van de inheemse volkeren in Canada (First Nations) naar christelijke internaten gestuurd om hen te assimileren in de Canadese maatschappij. In de scholen moesten de kinderen fysiek en seksueel misbruik ondergaan. Ze werden geslagen als ze hun moedertaal spraken en verloren het contact met hun familie en hun tradities.

De voorzitter van de commissie, rechter Murray Sinclair, zei dat de kinderen van hun zelfrespect en van hun identiteit werden beroofd. Volgens First Nation-leiders is deze geschiedenis van misbruik en isolatie in de internaten de belangrijkste oorzaak van het wijdverspreide alcohol- en drugsmisbruik in de Canadese reservaten.

De Canadese premier Stephen Harper verontschuldigde zich in 2008 in het parlement voor de decennialange assimilatie en erkende het misbruik dat de kinderen ondergingen.

De Waarheid en Verzoening Commissie werd in 2006 opgericht als deel van een regeling tussen de regering, kerken en de 90.000 overlevende inheemse kinderen die een groepsvordering hadden ingesteld.

De commissie heeft in haar rapport 94 aanbevelingen opgenomen. Zo wordt de regering opgeroepen een onderzoek in te stellen naar het aantal vermiste en vermoorde inheemse vrouwen. Ze vraagt ook een verontschuldiging van de paus in naam van de katholieke kerk en ze beveelt de regering aan de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren aan te nemen als raamwerk van een nationale verzoening.