Londen zet zich in de markt als centrum voor islamitisch bankieren

Londen zet zichzelf al enkele jaren in de markt als Europees centrum voor islamitisch bankieren en investeren. De Sukuk Summit die er gisteren en vandaag gehouden wordt, illustreert nog maar eens hoe omvangrijk en belangrijk de geldstromen worden die langs die kanalen versluisd worden, geheel in overeenstemming met de regels van de sharia.

Geen rente, wel opbrengsten

De islamitische wet verbiedt investeringen in alles wat slecht of onrein is: alcohol, pornografie, maar ook wapens. Zo bekeken is het haast een soort ethisch beleggen avant-la-lettre.

Bovendien verbiedt de sharia ook het verstrekken of opstrijken van rente. Obligaties, leningen of spaarrekeningen met een overeengekomen rentevoet zijn daarom uit den boze. Maar dat betekent niet dat investeringen niets mogen opbrengen. Veel islamitisch gekanaliseerd geld komt in vastgoedprojecten terecht: in plaats van intrest kan dat huuropbrengsten opleveren. Ook winstdeelname in bedrijven of projecten is toegelaten. Een lening of obligatie die volgens de islamitische regels wordt overeengekomen, wordt een sukuk genoemd.

Londen is het Europese Mekka voor islamitische financiers

In de Arabische wereld heb je veel rijke mensen met een enorm besteedbaar vermogen. Londen is een centrum en draaischijf voor banken en het internationale geldverkeer. Het stond dus in de sterren geschreven dat die twee elkaar wel moesten vinden. Eind 2013 kondigde de Britse premier David Cameron aan dat Londen ook de islamitische geldschieters wou verwelkomen.

"Groot-Brittannië is een land dat uw investeringen verwelkomt, dat uw vriendschap naar waarde schat en dat nooit iemand zal uitsluiten omwille van ras, religie, kleur of geloof." Daarom moesten er in Londen alle mogelijke faciliteiten komen, en dienden alle hinderpalen opgeruimd, voor bankieren en investeren volgens het sharia-boekje.

Intussen telt Londen zeker 20 banken die islamitische financieringskanalen aanbieden, en 25 advocatenkantoren die cliënten daarbij willen begeleiden. De Britse hoofdstad heeft in totaal al 30 miljard € aan islamitische investeringen aangetrokken.

Londen boomt

Juist omdat vastgoed heel geschikt is voor islamitische financieringsvormen lijkt veel geld daarheen te stromen. In Londen zelf zijn grote bouwwerken of infrastructuurprojecten, zoals de wolkenkrabber de Shard of het Olympisch dorp, gedeeltelijk via dat soort sukuks gefinancierd. Daarnaast kopen of bouwen de nieuwe Arabische of Maleisische banken ook zelf kantoorgebouwen in Londen: de groei van de islamitische financiële sector draagt, kortom, bij aan de ontwikkeling van de stad.

Sukuk summit

De persdame van de organiserende instantie (Islamic Conferences Groups – Events) draagt een niqab (een soort boerka die nog wel de ogen laat zien), maar aan het gezelschap van een honderdtal bankiers, advocaten en specialisten dat de Sukuk Summit bijwoont is verder nauwelijks te zien dat ze (voor het merendeel) moslim zijn.

Ze stralen eerder discrete klasse en financieel professionalisme uit dan een of andere vorm van geloofsijver. Toch lokken initiatieven als deze conferentie, of toespraken als die van Cameron, soms kritiek uit: alsof Londen de deur wagenwijd zou openzetten voor een verdere islamisering van het land. De Britse regering en de financiële sector wijzen die verdachtmakingen van de hand.

Londen geeft moslims, uit Groot-Brittannië en ver daarbuiten, enkel de kans om hun geld te laten renderen zonder het islamitische verbod op rente met voeten te treden. Een vorm van respect voor religieuze eigenheid die bovendien samenvalt met de eigen financiële en commerciële belangen.