Massaal protest tegen G7-top in Duitsland

In München betogen meer dan 30.000 mensen tegen de G7-top die daar dit weekend plaatsvindt en tegen een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP).

De demonstratie wordt georganiseerd door het collectief "Stop G7" en omvat een breed spectrum van organisaties, gaande van christelijke verenigingen zoals Pax Christi, over groenen tot links-radicale groepen en vakbonden.

Het meeste protest richt zich tegen het op stapel staande vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De voorstanders van dat akkoord stellen dat het akkoord duizenden banen zal opleveren. De tegenstanders betwisten dat en zeggen dat het akkoord vrij spel geeft aan de multinationals en dat het zelfs de democratische gang van zaken in de EU-lidstaten kan ondermijnen.

De betogers kanten zich ook tegen de politieke onwil om de globale opwarming te bestrijden en hetzelfde gebrek aan daadkracht versus de armoede. De G7 zijn de zeven meest geïndustrialiseerde landen ter wereld: Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan, de Verenigde Staten en Canada.