Ook tijdens Pukkelpop zijn drones verboden

Ook boven Pukkelpop zullen geen drones mogen vliegen. De stad Hasselt verbiedt het bezit van drones op het festival in deelgemeente Kiewit. De stad is bang dat er ongelukken zullen gebeuren. Eerder besliste ook Rotselaar om drones te verbieden boven Rock Werchter.

Burgemeester Hilde Claes (SP.A) vreest dat het gebruik van drones boven de mensenmassa tot problemen kan leiden. "Het is louter uit veiligheidsoverwegingen dat we verbieden om drones te gebruiken op en rond Pukkelpop", zegt ze. "Meer nog, we leggen zelfs het bezit ervan aan banden om zeker te zijn dat er geen ongeoorloofd gebruik van gemaakt wordt."

Claes is van plan om ook voor andere evenementen met veel bezoekers een verbod op het gebruik van drones af te kondigen. "De wetgeving hieromtrent is zo vaag dat het haast onmogelijk is om de verantwoordelijken aan te wijzen indien er zich een incident voordoet", zegt ze.

Claes roept de bevoegde ministers van Mobiliteit op federaal el Vlaams niveau -Galant (MR) en Weyts (N-VA)- op om dringend de wetgeving over drones in orde te brengen. Zoniet dreigt ze ermee om drones te verbieden op alle evenementen op Hasselts grondgebied.