Ophef in de Kamer door afwezigheid premier Michel

Bij de start van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer was er tumult op de oppositiebanken over de afwezigheid van premier Charles Michel (MR). De socialistische partijen en de groenen wilden de premier enkele vragen stellen over uitspraken van Fanc-topman Jan Bens. Michel liet zich echter onaangekondigd vervangen door zijn bevoegde ministers Jambon en Marghem.

De SP.A, de PS, Groen en Ecolo vroegen Kamervoorzitter Bracke om de aanwezigheid van premier Charles Michel tijdens het debat over nucleaire veiligheid. Ze wilden hem enkele vragen voorleggen over enkele uitspraken van de Fanc-topman in de Franstalige pers. Ze wilden ook uitleg over de tegenstrijdige meningen binnen de meerderheid.

Michel kwam echter niet opdagen, maar liet de vragen over aan minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jambon (N-VA) en minister van Energie Marghem (MR).

PS-kopstuk Laurette Onkelinx trok fel van leer en oogstte veel applaus. "Het gaat over de veiligheid van onze hele bevolking. In het nucleaire dossier heeft de regering bovendien al veel fouten gemaakt. We willen de premier écht niet aanvallen of nodeloos storen, wel omdat het belangrijk is dat uitgerekend hij zich over deze kwestie uitspreekt. Premier Michel mag zich niet zomaar verbergen achter zijn ministers. Hij moet ons uitleggen waarom de Fanc-topman niet naar de bevoegde commissie mag komen."

"Michel verbergt zich achter zijn ministers"

Ook SP.A-Kamerlid Karin Temmerman sloot zich bij dat betoog aan. "Dit gaat over de veiligheid van onze burgers. Het is niet de eerste keer dat de verschillende regeringsleden of meerderheidspartijen het in dit dossier niet met elkaar eens zijn. Het is evident dat we de premier daar enkele vragen over willen stellen. En het is niet de eerste keer dat hij dat doorschuift naar zijn ministers. Maar we willen hun mening niet kennen, maar wel de zijne", benadrukte Temmerman. "Uiteindelijk heeft hij de eindverantwoordelijkheid."

Jean-Marc Nollet (Ecolo) wees parlementsvoorzitter Bracke ook nog even fijntjes op het reglement van de Kamer. "U kent de regels. Het parlement kiest zelf aan wie ze welke vraag wil stellen."