Recordaantal buitenlandse investeringen leveren weinig jobs op

België heeft vorig jaar 198 buitenlandse investeringen binnengehaald, het hoogste aantal in tien jaar. Toch leverden die per investering slechts 17,6 banen op, het laagste aantal ooit en veel minder dan elders in Europa. Dat blijkt uit de "barometer van de attractiviteit", gepubliceerd door consultant EY.

Het aantal buitenlandse investeringen in België steeg vorig jaar 13 procent tot 198. Het gaat om 127 nieuwe investeringen, en 71 uitbreidingen. Daarmee verstevigt België zijn positie in Europa qua aantal investeringen. We staan op de vijfde plaats, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Van die 198 buitenlandse investeringen vonden er 121 in Vlaanderen plaats, tegenover 110 in 2013. Brussel kende een daling van 29 naar 22. Wallonië kende een sterke opmars: van 36 naar 55 investeringen. De best scorende provincie is Antwerpen, met 55 buitenlandse investeringen, vooral in de chemische sector. Ook Luik deed het goed.

Die investeringen leverden in totaal 3.481 banen op: 2 procent minder dan het jaar daarvoor. Daarmee behaalt België niet eens een plaats in de top vijftien. Een investering leverde gemiddeld 17,6 jobs op, tegen 20 vorig jaar. Voor de hele EU leverde een investeringsproject gemiddeld 43,5 banen op.

Weinig hoofdkantoren

Ook alarmerend is dat België, als centrum van Europa, maar vier hoofdkantoren wist aan te trekken. Nederland bijvoorbeeld kon vorig jaar veertien hoofdkantoren lokken.

Dat komt omdat de investeringen vooral in het domein van verkoop en marketing gebeuren, en kapitaalinvesteringen in industrie en fabricage, zonder veel extra jobs. Zo bedraagt de jobcreatie in Brussel per investeringsproject gemiddeld 1,8 banen. Het gaat bijvoorbeeld om de vestiging van verkoops- en advocatenkantoren.

Die lage jobcreatie is een gevolg van de te hoge fiscale druk en de hoge loonkosten, aldus EY. Ook de fileproblematiek wordt belangrijker, zeker in een land als België dat van logistiek afhankelijk is.

Investeringen gehalveerd

EY beveelt de regeringen in ons land aan nog meer werk te maken van de verlaging van de loonlasten. Ook is er nood aan een taxshift om de lasten op loon en arbeid te verminderen. Verder moet België nog meer inzetten op het ontwikkelen van een kenniseconomie. Ten slotte moet er dringend geïnvesteerd worden in mobiliteit om het fileleed weg te werken.

Die inspanningen zullen nodig zijn om investeerders aan te trekken: de bedrijven hebben hun investeringsplannen gehalveerd voor dit jaar. Amper 9 procent van de bedrijven zegt volgend jaar investeringen te plannen in ons land, tegen 20 procent bij de vorige barometer. Bovendien zijn de relocatieplannen naar het buitenland gestegen: van 15 naar 17 procent.