Scholenbouwprojecten kregen 20,3 miljoen euro

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft in april 20,3 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

AGIOn geeft subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Het kan dus gaan om zowel het gemeentelijk als het stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs. Afhankelijk van de aard en de kostprijs van de werken zijn verschillende procedures mogelijk.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving, de zogenoemde standaardprocedure, werden in april 3,5 miljoen euro subsidies vastgelegd. Voor de dossiers waar sprake is van overmacht en zeer dringende ingrepen, werd ruim 9,6 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast gaat 7,1 miljoen euro naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Masterplan

Minister Crevits werkt intussen verder aan een Masterplan Scholenbouw. Dat moet de grote lijnen schetsen over hoe in de toekomst de verbetering van de schoolinfrastructuur meer planmatig en transparant zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van verouderde schoolgebouwen.

De Vlaamse onderwijsnetten hebben samen zo'n 5 miljard nodig om scholen te bouwen of verbouwen. De bestaande schoolgebouwen zijn vaak in slechte staat en stokoud en dus niet meer aangepast aan de huidige normen.

Gezien de grote noden wordt gezocht naar alternatieve financieringsmechanismen om meer en sneller scholen te kunnen bouwen. 

Meer geld

In april had Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, nog meer geld gevraagd om scholen te bouwen in gemeenten waar er onvoldoende plaats is voor leerlingen. Hij klaagde toen ook over het feit dat het vrij onderwijs relatief minder bouwsubsidies dan het gemeenschapsonderwijs. 

In een reactie zei minister Crevits toen dat ze geen baksteenoorlog wilde in het Vlaamse onderwijs en dat men de verdeling opnieuw moet bekijken.