Zorgkwaliteit.be wordt "belangrijke bron voor kwaliteit ziekenhuizen"

Patiënten die de kwaliteit van ziekenhuizen willen vergelijken, kunnen daarvoor voortaan terecht op zorgkwaliteit.be. De centrale website is vandaag gelanceerd door Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en verzamelt de resultaten van -tot nog toe- twee op de drie Vlaamse ziekenhuizen.

Momenteel vinden bezoekers op de website hoe ziekenhuizen scoren op de behandeling van borstkanker en de tevredenheid van hun patiënten. Op termijn zullen er ook andere thema's aan bod komen. Zo worden resultaten over bijvoorbeeld handhygiëne en geneesmiddelenvoorschriften nog dit jaar verwacht.

De website is een voortvloeisel uit het "Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, VIP²", waar de ziekenhuizen, het agentschap Zorg en Gezondheid en andere partners zich de afgelopen jaren in verenigd hebben. Er werden op verschillende domeinen en thema's kwaliteitsindicatoren opgesteld, die nu stap voor stap toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek.

Ziekenhuizen beslissen zelf

De ziekenhuizen beslissen echter zelf of ze al dan niet met de kwaliteitsindicatoren meedoen. "Dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen (momenteel twee op de drie, nvdr.) er meteen voor kiest om mee te werken, bewijst hoe belangrijk ze de kwaliteit van hun dienstverlening vinden en dat ze hun patiënten daar ook uitgebreid over willen informeren", zegt minister Vandeurzen.

Een ranking van alle ziekenhuizen moet de bezoeker niet verwachten. De resultaten zijn per ziekenhuis apart te bekijken of kunnen vergeleken worden tussen drie ziekenhuizen onderling.

"Deze informatie wordt een belangrijke informatiebron voor de kwaliteit in onze ziekenhuizen", besluit de minister. "Dit is een verdere stap naar meer transparantie." Op termijn zal de website beheerd worden door het nog op te richten Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg.

Inspectieverslagen

Begin vorige maand werden al de officiële inspectieverslagen van de ziekenhuizen openbaar gemaakt. De verslagen zijn terug te vinden op de website van de Zorginspectie. Test-Aankoop maakte ook een analyse van die verslagen, die op hun website terug te vinden is.