"Regering onderzocht te weinig impact beslissingen op vrouwelijke werknemers"

De federale regering heeft bij maatregelen zoals het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd en de voorwaarden rond toegang tot vervroegd pensioen, onvoldoende de impact op vrouwelijke werknemers bestudeerd. Dat zegt de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. Hoewel alle experten wijzen op mogelijke verschillen volgens geslacht, werd geen enkele genderanalyse uitgevoerd, betreurt het adviesorgaan.

De Raad, die in het leven werd geroepen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te helpen realiseren, vindt dat de regering zich te zeer focust op het einde van de beroepsloopbaan. Het zijn daarentegen de arbeids- en loonsvoorwaarden die moeten tegen het licht worden gehouden, luidt het advies. Zo wijst de Raad op het belang van de opbouw van een sterke en volledige loopbaan en vraagt hij een versoepeling om studiejaren te regulariseren en om vrijwillige bijdragen te storten - vaker dan nu mogelijk is.

De Raad breekt voorts een lans voor de opheffing van het "samendrukkingsmechanisme tot voltijdse dagen" van dagen die deeltijdse werknemers hebben gepresteerd. Het instituut vindt dat de berekeningswijze de deeltijdse werknemers tweemaal straft en voert aan dat het in strijd is met het Europees recht.

Wat betreft het optrekken van de leeftijd voor de toegang tot het overlevingspensioen, blijft de Raad twijfelen aan de positieve effecten op het inkomen en de opbouw van de eigen rechten van de jonge overlevende echtgenoot of echtgenote, zolang er geen begeleidingsmaatregelen komen om voor hen werk te vinden na de overgangsperiode.