"Tijdstip, uur en plaats van tewerkstelling hoeven niet meer zo rigide"

Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten meer mensen langer werken, vindt de N-VA. De partij stelt daarom een actieplan voor met 10 maatregelen die tegen 2019 de arbeidsmarkt moeten transformeren. Ze zetten in op "werkbaar werk". "De 'work-life'-balans staat centraal, met maatregelen die de volledige loopbaan in optimale omstandigheden mogelijk maken."

Het voorstel van resolutie van de N-VA-Kamerleden Zuhal Demir (foto), Jan Spooren en Peter De Roover past in een rondetafel die vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) volgende week organiseert en die vandaag wordt toegelicht in De Standaard. De deelname aan de arbeidsmarkt aanmoedigen door te zorgen voor "werkbaar werk dat loont", staat ook in het regeerakkoord.

De N-VA zet in op meer autonomie voor de werknemer, meer maatwerk en meer arbeidsmobiliteit. Zo stelt de partij voor om een loopbaanrekening in te voeren, waarbij de werknemer zelf zijn overuren, vakantiedagen, feestdagen en thematisch verlof beheert. Diezelfde werknemer moet ook de vrijheid krijgen om in overeenstemming met zijn werkgever afspraken op maat te maken. "Tijdstip, uur en plaats van tewerkstelling hoeven lang niet zo rigide te worden vastgelegd als vandaag vaak het geval is", leggen de N-VA'ers uit.

Door werknemers vaker, makkelijker en sneller van job te laten veranderen, wordt de arbeidsmobiliteit gestimuleerd. "Landen met een hoge arbeidsmobiliteit hebben ook een hogere werkzaamheidsgraad", luidt het. Tegelijk moet de opleiding en ontwikkeling van werknemers worden aangemoedigd. Met een "verloning op maat" kan de werknemer zijn loonpakket en individueel budget voor extralegale voordelen autonoom invullen en wijzigen tijdens zijn loopbaan.

Andere maatregelen zijn de invoering van jaarflexibiliteit - het vastleggen van de arbeidsduur op jaarbasis -, het meer rekening houden met capaciteiten, talenten en beperkingen van individuele werknemers, de invoering van werkgelegenheidsplannen op sectoraal niveau en het werken met loonschalen op basis van competenties en verantwoordelijkheden in plaats van anciënniteit.

"Het voorstel van resolutie lijkt ambitieus", zegt N-VA, "maar het beoogt in de eerste plaats een aansluiting van de Belgische arbeidsmarkt en -wetgeving op de realiteit anno 2015."