Mechelse ombudsman ontving minder klachten in 2014

De Mechelse ombudsman heeft vorig jaar 40 klachten minder ontvangen dan in 2013. Dat bleek bij de voorstelling van het jaarverslag 2014. Hiermee wordt voor het eerst de stijgende trend die sinds 2010 was ingezet, doorbroken.

In totaal ontving ombudsman Peter Claeys 496 klachten. Daarvan bleken er 161 onontvankelijk en viel nog een deel niet onder de bevoegdheid van de stad. Zo bleven 296 klachten over waarvan een dossier werd opgesteld.

Het hoogste aantal klachten (58) betrof het departement Stedelijke Infrastructuur. Onder meer de rioolkolken die na een hevige regenbui verstopt geraken, veroorzaken wrevel bij de burgers. "Die rioolkolken worden niet meer systematisch preventief onderhouden", zegt Claeys, "Ik heb dit doorgegeven zodat men hiervoor een oplossing kan vinden."

Daarnaast blijven er ook klachten komen over parkeerbeheerder Vinci Park: 50 in 2014. "Mensen hebben niet graag dat ze retributies moeten betalen, soms omdat ze enkele minuten te laat kwamen. Burgers verwachten iets meer soepelheid van Vinci Park."

De derde bron van klachten ligt bij de dienst Samenleving. "Hier komen veel mensen over de vloer, waardoor de kans op klachten natuurlijk hoger ligt", aldus nog Claeys. "Maar er werden wel vijf klachten minder opgetekend dan in 2013, dus de trend is positief."

Vooral de bouwdienst deed het in 2014 veel beter. In 2013 werden 23 klachten tegen de bouwdienst behandeld, vorig jaar slechts acht. "De dienstverlening is er in 2014 op vooruit gegaan", besluit Claeys. "Er moet enkel nog gewerkt worden aan adequate communicatie en zorgvuldigheid."