Nationale Bank: "Komende jaren 94.000 nieuwe jobs"

De Nationale Bank van België (NBB) is een stuk optimistischer geworden over de groei van de Belgische economie dit en de volgende jaren. Gouverneur Jan Smets verwacht dat er de komende 3 jaar 94.000 banen bijkomen, waarvan de helft in de zogenoemde "conjunctuurgevoelige sectoren".

De Nationale Bank ziet de komende 3 jaar 94.000 nieuwe jobs. Tegen 2017 zou de werkloosheidsgraad gezakt zijn tot 7,9 procent, tegen 8,5 procent dit jaar. En dat terwijl de beroepsbevolking toeneemt door de eindeloopbaanmaatregelen van de regering. Opvallend is dat het gros van die jobs in conjunctuurgevoelige sectoren gecreëerd zou worden, in de industrie en de private diensten dus. Bij de overheid ziet Smets over drie jaar dan weer ruim 10.000 jobs verdwijnen door de besparingen.

Meer economische groei

In december nog ging de Nationale Bank uit van 0,9 procent groei dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Intussen heeft de NBB die prognose bijgesteld naar boven, respectievelijk 1,2 en 1,5 procent. In 2017 ziet ze het Belgische bruto binnenlands product zelfs met 1,7 procent aantrekken.

Dat de prognose naar boven werd bijgesteld, heeft te maken met de sterk gedaalde olieprijs en vooral met de waardevermindering van de euro. Dat heeft onze concurrentiekracht verbeterd, klinkt het. Bovendien mist ook het beleid van de Europese Centrale Bank zijn effect niet.

Smets verwacht dat de export in België nog zal opveren, omdat het in Europa beter zal gaan maar ook omdat we ons marktaandeel beter kunnen handhaven of zelfs versterken dankzij de loonmatiging. In dat kader noemde de gouverneur de indexsprong "een belangrijke maatregel".

Een indexering overslaan, zal volgens de Nationale Bank wel op de koopkracht en het spaargedrag van de mensen wegen, maar het is goed voor de concurrentiekracht van de bedrijven. "De loonkosten liggen lager en de bedrijven worden concurrentiëler, waardoor ze meer uitvoeren en jobs creëren. Dat is beter voor de koopkracht."