Peeters voert strijd op tegen sociale fraude in de bouw

Belgische bouwondernemers die met frauderende onderaannemers uit Oost-Europa in zee gaan, zullen in de toekomst vanaf dag één aansprakelijk zijn. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), zo meldt De Morgen. Hij werkt daarmee een Europese richtlijn uit om sociale fraude in de bouw tegen te gaan. De bouwsector reageert gematigd positief.

Bouwondernemers bij ons werken geregeld samen met onderaannemers uit Oost-Europese landen als Polen, Roemenië of Bulgarije. Soms zijn die laatste evenwel malafide. Ze werken via nepfirma's en dit zonder sociale bescherming en aan tarieven onder de gangbare prijzen. Op die manier concurreren ze Belgische ondernemers op frauduleuze wijze uit de markt.

Met een nieuw wetsontwerp wil Peeters hieraan paal en perk stellen. Daar waar Belgische bouwondernemers die op samenwerking met malafide onderaannemers worden betrapt vandaag nog geruime tijd krijgen om de situatie recht te zetten vooraleer een sanctie volgt, zullen ze in de toekomst vanaf de eerste dag aansprakelijk zijn.

De buitenlandse ondernemingen die in ons land aan de slag zijn, moeten voortaan ook een contactpersoon opgeven zodat ze niet langer met de noorderzon kunnen vertrekken. Tot slot zullen de documenten waarmee buitenlandse werkkrachten zich in ons land administratief in orde moeten stellen straks ook in het Engels worden aangeboden. Dat moet de inspectie veel tijd besparen.

Volgens De Morgen heeft Peeters zijn wetsontwerp al aan de sociale partners voorgelegd. Zij zouden het eens zijn over de principes, maar naar verluidt maken de werkgevers nog enig voorbehoud, vooral wat de aansprakelijkheid betreft. Later belandt het wetsontwerp nog op de regeringstafel.

Bouwsector gematigd positief

De bouwsector is het in principe eens met de strengere maatregelen, maar maakt enkele kanttekeningen. "Wij kunnen ons in deze regeling vinden op voorwaarde dat aan de aannemers de nodige middelen worden gegeven om op voorhand te controleren of de onderaannemer bonafide is", zegt Hilde Masschelein van de Bouwunie.

"Er moet een website, een document of wat dan ook zijn waarop de aannemer kan zien of de onderaannemer in regel is. Als dat zo is, dan kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld."