Heeft Bart De Wever iets tegen Pieter De Crem? - Johny Vansevenant

Het is ongezien. Een partijvoorzitter van de meerderheid die een regeringslid als totaal nutteloos bestempelt. Bij de Belgische Kamer van Koophandel in New York was N-VA-voorzitter Bart De Wever bijzonder scherp over de activiteiten van staatssecretaris Pieter De Crem. Waarom?

"Wij hebben een staatssecretaris voor Buitenlandse Handel op het federale niveau die geen bevoegdheid heeft. Ik vraag me af wat hij de hele dag uitricht, en ik denk dat ik niet de enige ben."

De Crems voogdijminister Kris Peeters noemde de uitspraak van De Wever onwijs en wees erop dat De Crem wel bevoegdheden heeft. CD&V-voorzitter Beke voegde eraan toe dat De Wever bij de regeringsvorming ingestemd had met een staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en dat hij de ene handelsmissie na de andere opzet en dat dit eerder "een proficiat dan een zure opmerking verdient". Nog maar eens een aflevering van het Kibbelkabinet…

Waarom op De Crem schieten?

Staatssecretaris Pieter De Crem is eigenlijk een gemakkelijke prooi voor Bart De Wever. Het is nog maar weinig vertoond dat een regeringslid zo onzichtbaar bezig is. Als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel heeft hij nog geen seconde radio of tv gehaald, terwijl de regering toch al meer dan een half jaar aan de slag is.

Soms kreeg je de vraag te horen: "Wat doet Pieter De Crem eigenlijk?". Door de rel met De Wever zijn we te weten gekomen dat hij al 15 landen heeft bezocht als staatssecretaris. Hij is nu op handelsmissie naar Bulgarije. Bij CD&V wijzen ze erop dat de zakenlui zeer tevreden zijn over De Crems werk: "Als staatssecretaris opent De Crem heel wat deuren in het buitenland."

Hoe reageren ze bij CD&V?

Ze zeggen: "Wie is hier de kibbelaar? Het is De Wever die weer het kot in brand steekt. Hij is het die de moeilijke speelt. Het is de schorpioen die het niet kan laten te steken. De Wever was het volmondig eens dat er een federale staatssecretaris voor Buitenlandse Handel zou komen. Dit is alle grenzen voorbij, want het gaat om een bevoegdheidsverdeling waar hij het minder dan een jaar geleden mee eens was."

Een CD&V’er verwijst ook naar N-VA-staatssecretaris Sleurs. Zij is bevoegd voor Stedenbeleid, een bevoegdheid die ook voor een groot deel op Vlaams niveau zit: "We zeggen toch ook niet dat haar bevoegdheidspakket een lege doos is, nu haar fiscale fraudebestrijding afgenomen is." Einde citaat. Zo lief zijn ze dus voor elkaar.

Welke uitleg geeft de NV-A?

De uitspraak is gedaan bij een Q&A, een vraag-en-antwoordronde bij de Belgische Kamer van Koophandel in New York. Bij N-VA zeggen ze: "Bart De Wever heeft de gewoonte als hij een vraag krijgt dat hij daar eerlijk op antwoordt. Hij heeft het partijstandpunt verwoord dat Buitenlandse Handel beter helemaal naar de gewesten gaat. Het ligt in het verlengde van onze kritiek op de Zesde Staatshervorming. Hij heeft Pieter De Crem niet persoonlijk willen viseren. We geven wel toe als zo’n uitspraak in het buitenland valt, dat er dan de megafoon van de Vlaamse reportageploegen op staat. Dat komt altijd wat harder over."

Waarom dan toch?

De Wever pleziert daarmee zijn Vlaams-nationalistische vleugel, een vleugel die in het regeerakkoord geen cadeaus krijgt. Tijdens deze regeerperiode komt er geen nieuwe staatshervorming en dus geen confederaal model. Alle energie moet naar het herstel van de economie gaan. Deze regering voert alleen de Zesde Staatshervorming uit.

Toch wil N-VA aan de Vlaams-nationalistische achterban duidelijk maken dat Bart De Wever geen communautair doetje geworden is. Vandaar kritiek op de Zesde Staatshervorming. Vandaar ook dat N-VA-viceminister-presidente Homans klaagde over "0,0 procent overleg" bij de handelsmissie naar Japan van premier Michel en CD&V-vicepremier Peeters. "Een bevoegdheidsoverschrijding om u tegen te zeggen", zei ze. Peeters legde daarop verslagen op tafel dat Vlaanderen wel betrokken was.

Ook N-VA-minister-president Bourgeois heeft al op de communautaire nagel geklopt. Hij laat de geldstromen naar Wallonië onderzoeken en hij wil ook met de federale overheid de puntjes op de i zetten over wie bevoegd is voor buitenlands beleid.

Moet De Wever alleen de communautaire vleugel tevreden stellen?

Er zijn er nog twee. Er is de liberaal-economische vleugel en er zijn ook de kiezers die de strijd tegen radicalisering erg belangrijk vinden en die duidelijkheid willen over asiel en migratie. De rechtsliberalen willen vooral besparen bij de overheid en willen geen bijkomende belastingen op bedrijfswagens of vastgoed. N-VA is voor die kiezers in concurrentie met Open VLD. Voor N-VA-kiezers die ooit voor Vlaams Belang gestemd hebben, is het belangrijk dat er een rechtlijnig migratiebeleid gevoerd wordt en dat er bijvoorbeeld ook para’s op straat komen en dat geradicaliseerde Syriëstrijders aangepakt worden. Allemaal zaken waar N-VA werk van probeert te maken.

Waarom schiet N-VA nu op CD&V?

CD&V was ooit de grootste. Nu is N-VA dat. De strijd om de grootste te blijven of weer de grootste te worden speelt altijd op de achtergrond. CD&V wordt nu weggezet als slechte Vlaming en een CD&V’er krijgt de kritiek dat hij geen klap uitvoert. Dat is een onderdeel van de strijd. Het gevaar bestaat ook dat een grotere CD&V en een kleinere N-VA over vier jaar gevolgen heeft voor de regeringsvorming. CD&V zou dan wel eens weer met links kunnen regeren en dat zou hen de premier en de Vlaamse minister-president kunnen opleveren.

Brengt deze rel de regering in gevaar?

In geen geval. Het zal wel koelen zonder blazen. CD&V wil absoluut dat N-VA meeregeert. Niet alleen omdat de partij op dit ogenblik geen coalitie met de PS ziet zitten, maar vooral omdat CD&V hoopt dat N-VA een prijs betaalt voor regeringsdeelname. Bij CD&V zeggen ze dat de kiezer zo zal zien dat een ‘utopische verandering’ totaal niet haalbaar is. Om dat aan te tonen moet CD&V wel voortregeren met N-VA. We mogen er eigenlijk van uitgaan dat deze rel zeker niet het laatste incident zal zijn tussen de twee voormalige kartelpartners.

(De auteur is politiek journalist bij VRT-nieuws.)

Meest gelezen