Rechters en griffiers niet mals voor nieuwe regeling "rolrecht"

De rechters en griffiers zijn niet te spreken over de nieuwe regels voor het opstarten van een zaak bij een politie- of vrederechter. Dat meldt De Standaard. Vroeger hoefde maar één partij 40 euro rolrecht te betalen om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken. Nu moet elke eisende partij dat doen en ook het bedrag van het rolrecht varieert en dat creëert verwarring, zeggen de rechters en griffiers.

De regering-Michel hervormde het systeem van het rolrecht om meer eenduidigheid te krijgen. Maar door de wijzigingen is bij het sommige zaken, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval, onduidelijk wie er allemaal moet betalen.

Vroeger volstond het dat, bijvoorbeeld in het geval van een overleden kind, de ouders één keer rolrecht betaalden. Voortaan moet elke eisende partij binnen het gezin dat doen. Dat kan betekenen dat ouders voor bepaalde dingen samen en voor andere apart rolrecht moeten betalen. Het is ook niet altijd even duidelijk of broers en zussen die een morele schadevergoeding vragen, dan elk apart rolrecht moeten betalen.

Bovendien varieert het bedrag van het rolrecht. Als de gevraagde schadevergoeding minder dan 2.500 euro bedraagt, dan ligt het rolrecht op 40 euro. Daarboven is het 80 euro. In de vorige regeling verhoogde het bedrag niet. Kortom, het is een onontwarbaar kluwen geworden, stellen de rechters en griffiers. Ze merken op dat in het nieuwe systeem ook de drempel om een zaak op te starten voor sommige mensen te hoog wordt.

Meest gelezen