"Ook aan KU Leuven nog geen echte vrouwengelijkheid"

"Vrouwen hebben op weg naar echte gendergelijkheid nog steeds een belangrijke kloof te overbruggen. Dat is ook het geval hier aan de KU Leuven." Dat heeft Katlijn Malfliet, als vicerector aan de KU Leuven onder meer bevoegd voor het diversiteitsbeleid, gezegd in haar laudatio voor Michelle Bachelet. De Chileense president kreeg vandaag een Leuvens eredoctoraat uitgereikt.
De Chileense president Michelle Bachelet en rector Rik Torfs

Malfliet herinnerde eraan dat de eerste vrouwelijke professor aan de KU Leuven pas in de jaren 60 benoemd werd en pas pas sinds de jaren 80 vrouwen op min of meer reguliere basis eredoctoraten krijgen. "Aan deze universiteit is het echter nog steeds wachten op de eerste vrouwelijke rector. Je zal in deze prachtige Lakenhalle ook geen enkel schilderij aantreffen van een vrouw", aldus Malfliet.

"Om deze kloof te overbruggen zijn mensen met een sterke stem nodig, inspirerende voorbeelden, moedige leiders... Dat is de reden waarom onze universiteit u een eredoctoraat geeft. U moedigt ons vrouwen aan om dapper en zonder angst een belangrijke rol op te nemen in onze samenleving en universiteit, en onze vrouwelijkheid en feminisme waardig uit te dragen", aldus Malfliet aan het adres van Bachelet.

Bachelet "timmert verder aan utopische samenleving"

Tijdens de uitreiking van een eredoctoraat aan de KU Leuven heeft de Chileense president Michelle Bachelet aangegeven in haar land via allerlei maatregelen verder te timmeren aan een welvarende en rechtvaardige samenleving.

"De focus ligt hierbij op maatregelen die ongelijkheid en sociale uitsluiting verminderen want gelijkheid en sociale cohesie zijn de basisvoorwaarden voor de utopische samenleving waarvan wij dromen", aldus Bachelet.

Ondanks alle inspanningen om armoede tegen te gaan, is de situatie in Latijns-Amerika volgens Bachelet op dat vlak nog steeds dramatisch. Liefst 165 miljoen mensen, wat neerkomt op 1 op de 3 inwoners, leven in dit continent in armoede, waarvan 69 miljoen in extreme armoede. Het aantal kinderen en jongeren dat in armoede leeft wordt geraamd op 70,5 miljoen, wat neerkomt op 4 op de 10 van het totale aantal. Vier op de 10 families hebben geen dak boven hun hoofd of leven in kwalitatief slechte huizen. In landen als Nicaragua, Bolivia en Peru stijgt dit percentage boven de 70.

"Ons doel in Chili is dat alle burgers hun potentieel kunnen ontwikkelen en een goed leven leiden onafhankelijk van hun sociale, politieke, culturele, seksuele of geografische situatie en iedereen bijdraagt tot de ontwikkeling van het land. We nemen hiervoor maatregelen op diverse terreinen zoals belastingen, opvoeding, werk, het politieke systeem, gender...", aldus Bachelet.

Zo werden een tijd terug via een belastinghervorming de taksen rechtvaardiger verdeeld, werd een meer proportioneel kiessysteem ingevoerd evenals de verplichting dat het congres voor 40 procent uit vrouwen moet bestaan, een ministerie van Vrouw en Gendergelijkheid opgericht, het aantal vluchthuizen voor vrouwen verdubbeld... Enkele dagen geleden werd een wet goedgekeurd die verbiedt dat gezinnen moeten bijbetalen om les te volgen in private scholen die publieke fondsen ontvangen hetgeen de ongelijke toegang tot deze scholen vermindert.