Nieuwe organisatie voor consumentenbescherming heet BV-OECO

Er is een nieuwe organisatie voor consumentenbescherming in het leven geroepen die het verdwenen Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) moet vervangen. Dat heeft minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) bekendgemaakt.

De nieuwe organisatie heet Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties, of kortweg BV-OECO. De vereniging is opgericht door twaalf organisaties die actief zijn op vlak van consumentenbescherming. Het gaat onder meer om de vakbonden, de mutualiteiten en Test-Aankoop.

De nieuwe vereniging zal een rol opnemen in internationale, federale en gewestelijke adviesorganen. Er is een werkingstoelage van 500.000 euro voorzien.

Kritiek

"Consumenten moeten een stem hebben in de economie. Zij krijgen deze stem via consumentenorganisaties die hen vertegenwoordigen. De performantie van die organisaties veronderstelt een financiering. Die is er in de meeste Europese lidstaten. De consumentenorganisaties hebben mijn steun," aldus vicepremier Kris Peeters in een reactie.

In Le Soir uit Estelle Ceulemans, federaal secretaris van de socialistische vakbond, kritiek op de financiering. "We gaan van 1,7 miljoen euro naar 500.000 euro. Volgens de vakbond betekent dit dat vijf of zes banen kunnen worden behouden.

Door het faillissement van OIVO gingen in maart 22 banen verloren.

Meest gelezen