Vandeurzen stuurt integrale jeugdhulp bij

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stuurt, een jaar na de invoering, de integrale jeugdhulp bij. De administratieve rompslomp voor de sector moet omlaag, zo was te horen in het Vlaams Parlement. De afgelopen weken kwamen bij de hoorzittingen in het parlement een reeks problemen met de uitvoering van het decreet naar boven.

Het decreet Integrale Jeugdhulp moet de versplinterde jeugdhulp in Vlaanderen stroomlijnen en onder meer zorgen voor een vlottere toegankelijkheid, meer continuïteit en een betere crisishulpverlening.

De hervorming leverde op verschillende plaatsen in de hulpverlening een sterk verhoogde werkdruk op. Zo lieten de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) weten nauwelijks nog toe te komen aan hun kerntaak, het begeleiden van leerlingen en de dagelijkse assistentie aan scholen. Bij een bevraging van hulpverleners in de jeugdhulp bleek dan weer dat nauwelijks 5 tot 7 procent onder hen de toegankelijkheid van de hulp en de doorstroming voor hun cliënten verbeterd vond.

Aanpassingen

Een jaar na de invoering stelt Vandeurzen daarom een aantal aanpassingen voor. Het A-document, waarmee elke jeugdhulpverlener niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kan aanvragen, wordt gescreend en waar mogelijk vereenvoudigd.

Vandeurzen wil een terugkeer vermijden "naar een tijd waarin gezinnen telkens opnieuw hun verhaal moesten vertellen en hulpverleners te veel tijd en energie aan intakes en sectorale verslagen spendeerden". Daarom blijft de intersectorale toegangspoort, waarlangs alle aanmeldingen moeten gebeuren, behouden. Ook hier wordt wel een administratieve vereenvoudiging in het vooruitzicht gesteld.

Een ander probleem is de muur die nog steeds overeind staat tussen de jeugdhulp, een Vlaamse bevoegdheid, en de jeugdpsychiatrie, een federale bevoegdheid. Daarom vindt Vandeurzen dat het zeker voor crisishulp de doelstelling moet zijn om één gezamenlijk meldpunt te realiseren voor de twee.

Meest gelezen