Gevaarlijke producten krijgen nieuwe pictogrammen

De typische oranje pictogrammen op chemische huishoudproducten worden vervangen door nieuwe symbolen. Voortaan waarschuwen negen pictogrammen in een witte ruit met rode rand wanneer een schoonmaakmiddel, verf, ontstopper of ander huishoudproduct gevaarlijk is.

"De nieuwe gevaarsymbolen zijn uniform en hetzelfde voor de Europese Unie. Ook een pak andere landen wereldwijd doen aan het nieuwe systeem mee", zegt Sven Heynderickx van FOD Volksgezondheid.

"Het is niet de bedoeling dat men vanaf nu als een gek de nieuwe symbolen instudeert. Wel is het belangrijk dat men de symbolen als gevaarsymbolen erkent en dat men de reflex heeft om eerst het etiket te lezen voor men met een chemisch product aan de slag gaat."

Meest gelezen