17 tot 23 juni 1915: Italië beschermt zijn kunstschatten

Italië neemt maatregelen om de kunstschatten te beschermen, omwille van de dreiging van de Oostenrijks-Hongaarse marine en luchtmacht, de Russen verliezen nu ook Lemberg in Gallicië, .......

Oostenrijks-Hongaarse oorlogsschepen hebben voor de tweede keer in een week de Italiaanse badstad Rimini gebombardeerd. Ook de zuidelijker gelegen kuststad Fano is beschoten.Een dag daarvoor was het Italiaanse stoomschip ‘Maria Grazia’ tot zinken gebracht.

De acties van de ‘kaiserliche und königliche Kriegsmarine’ komen er na een optreden van de Italiaanse vloot, met de hulp van verscheidene Franse en Britse schepen aan de andere kant van de Adriatische Zee.

Een Oostenrijks-Hongaarse duikboot brengt de Italiaanse onderzeeër Medusa tot zinken

Verscheidene plaatsen in Dalmatië zijn beschoten. Ook een Oostenrijks-Hongaars signaalstation op de kust van Albanië werd aangevallen. Anderzijds zijn de Oostenrijks-Hongaarse onderzeeërs in volle actie. Eén heeft een Italiaanse duikboot doen zinken.

In Verona (rechts) zijn de standbeelden bij de Dom in textiel gewikkeld en zien er uit als mummies. Links een Oostenrijks-Hongaarse brandbom is in Ancona op een ziekenhuis geworpen (The Illustrated War News, juli 1915).

Enkele weken eerder werd de belangrijke havenstad Ancona en omliggende steden beschoten. En ook Venetië is al beschoten. De voortdurende dreiging vanuit de zee noopt de Italiaanse overheid maatregelen te nemen om het kunstpatrimonium te beschermen.

L' Illustration, 26 juni 1915 (uit privé-collectie).

In Venetië zijn de paarden boven de ingang van de basiliek van San Marco naar beneden gehaald en op een veilige plaats opgeborgen.

L' Illustrazione Italiana, 11 juli 1915.

Nog in Venetië is ruiterstandbeeld van Colleoni door Andrea del Verrocchio op de Piazza San Marco helemaal ingepakt. Veel gebouwen hebben extra-ondersteuning van zandzakjes gekregen.  

In Venetië blijven voortaan 's avonds de lichten gedoofd, de kelners van café Florian op het San Marco-plein gebruiken een aansteker als ze iets moeten bijlichten (L' Illustrazone Italiana, 4 juli 1915).

Lemberg heroverd

Een Duits en een Oostenrijks-Hongaars legerkorps hebben Lemberg heroverd, dat tien maanden eerder door de Russen was bezet.

Lemberg (Pools Lwow) is de hoofdstad van het Oostenrijkse kroonland Galicië en heeft een gemengde bevolking van Roethenen (Oekraïners) en Polen, naast een grote joodse gemeenschap.

Vreugde bij de bevolking van Lemberg als de Duitsers en Oostenrijkers de stad binnentrekken (Illustrirte Zeitung, Leipzig, juli 1915).

De gevechten rond de stad duurden amper twee dagen. Het Russische leger van generaal Broesilov dat de stad verdedigde, was uitgeput van eerdere gevechten.

OOstenrijkse soldaten (Landwehr uit Wenen) bestormen een vesting net buiten Lemberg (Das Interessante Blatt, 1 juli 1915, Oostenrijkse Nationale Bibliotheek).

De herovering van Lemberg is het voorlopige sluitstuk van een gezamenlijk offensief van de Centrale mogendheden dat zes weken geleden begon.  Het Duitse leger zette zes divisies in om de onfortuinlijke Oostenrijks-Hongaarse strijdkrachten op hun eigen terrein ter hulp te komen. Het leidde tot een van de grootste overwinningen van de oorlog.

De Russen, die vorig jaar nog een groot deel van Galicië tot aan de Karpaten veroverd hadden, en zelfs Boedapest leken te bedreigen, worden nu tot de terugtocht gedwongen.

De Duitse legerbevelhebber August von Mackensen is de dag na de herovering tot veldmaarschalk bevorderd. De Oostenrijks-Hongaarse stafchef Franz Conrad von Hotzendorf, die het brein was achter het strategische plan, krijgt de rang van kolonel-generaal in het Duitse leger. 

Links, Franz Conrad von Hotzendorf. Rechts, nog een tekening van de bestorming van Lemberg, Oostenrijkse en Duitse officieren kijken toe hoe de aanval (Wiener Bilder, 27 juni en 4 juli 1915).
Links, tsaar Nicolaas moet Gallicië via de nooduitgang verlaten (Kikeriki, 4-7-1918). Rechts, uit het wapen van de stad Lemberg verdwijnt de (Russische) beer (Die Muskete, 1-7-1915).

Crisis in het Russische leger

De ongeziene Russische nederlaag in Galicië is het gevolg van de grote desorganisatie van het Russische leger.

Al wekenlang heeft de Russische artillerie gebrek aan munitie. Het tekort aan granaten is tot 40% van de normale voorraad opgelopen. Het ontbreekt ook steeds meer aan geweren, zodat heel wat soldaten ongewapend aan het front zitten.

Links, tsaar Nicolaas en zijn legerstaf. Rechts, Russische krijgsgevangenen in het station van Stryj klaar om met de trein naar een krijgsgevangenenkamp afgevoerd te worden (Österreichs Illustrierte Zeitung, 4 juli 1915).

De Russische regering nam onvoldoende maatregelen om de wapenproductie op te voeren, maar de huidige crisis is vooral te wijten aan de gebreken in transport, zodat er veel te weinig wapens en munitie worden aangevoerd.

Het spoorvervoer laat de wensen over. De infrastructuur is een ramp en de logge bureaucratie maakt alles nog erger. De transportmoeilijkheden hebben ook gevolgen voor de voedselvoorziening. Veel Russische manschappen krijgen soms dagen na elkaar te weinig te eten.

"De tijd gaat snel, maar het Russische leger is nog sneller" ( uit Der Deutsche Correspondent, Baltimore, Maryland, 22 juni 1915, Library of Congress).

Een gevolg is dat de troepen zich massaal overgeven. Sinds het offensief begon zijn al 240.000 Russen krijgsgevangen gemaakt.

Veel officieren zijn de toestand niet de baas en kunnen zich alleen nog buitengewoon brutaal gedragen. Op sommige plaatsen hebben ze bevolen te schieten op troepen die zich overgeven.

Ook met de afvoer en de verzorging van gewonden is het treurig gesteld. De verzorging gebeurt in erbarmelijke hygiënische omstandigheden.

"Op hun terugtocht plunderen en moorden de Russische soldaten". Tekening uit Österreichs Illustrierte Zeitung, 27 juni 1915.
De Russen hebben bij hun aftocht de olievelden in Galicië in brand gestoken, op de voorgrond een omver getrokken boortoren, uit Österreichs Illustrierte Zeitung, 4 juli 1915.

Meest gelezen