51.000 deeltijdse werknemers moeten zoeken naar voltijdse job

Deeltijdse werknemers met een aanvullende werkloosheidsuitkering zullen onder actieve controle vallen, en dus op zoek moeten gaan naar een voltijdse baan. Dat blijkt uit het ontwerp van Koninklijk Besluit dat is voorgelegd op het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). "Die mensen wordt het leven onmogelijk gemaakt", zegt Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV.

De activering van werkzoekenden wordt steeds uitgebreid. Nu al moeten jongeren, ouderen en schoolverlaters actief op zoek naar werk en dat ook kunnen bewijzen. Die activering zal nu worden uitgebreid naar deeltijdse werknemers met een aanvullende werkloosheidsuitkering, zo bleek op het beheerscomité van de RVA.

Het gaat om een groep van 51.000 werknemers die met hun deeltijdse baan minder dan het minimumloon verdienen. Daarbovenop krijgen ze een uitkering, om te vermijden dat ze de werkloosheid zouden verkiezen boven hun baan. Concreet gaat het voor 90 procent om vrouwen, overwegend werkzaam in de schoonmaak, de horeca en in supermarkten.

"Door hen te activeren, moeten ze actief op zoek naar een voltijdse baan. Terwijl ze al werken, vaak 's morgens en 's avonds, of op piekuren. Het leven wordt hen op die manier onmogelijk gemaakt", aldus Maes van het ABVV. Bovendien wordt nog eens extra gesnoeid in hun uitkering.

De vakbond wijst erop dat de activering van de deeltijdsen zou ingaan op het moment dat de gewesten de activeringsrol van de RVA zullen overnemen. In Vlaanderen zou dat in oktober zijn, voor Brussel en Wallonië wordt gesproken van begin 2017. "Dus men zou in een situatie zitten waarbij in één Carrefour Vlaamse deeltijdsen met een uitkering worden geactiveerd, en de Waalse en Brusselse werknemers niet", vergelijkt Maes nog.