Drie gewesten gaan rij-examen en verkeersveiligheid stroomlijnen

Vlaanderen, Brussel en Wallonië gaan onder meer hun rijopleiding en autokeuring op elkaar afstemmen, zodat er overal een gelijkwaardig aanbod komt. Dat is nodig nu de drie gewesten zelf de bevoegdheid over de verkeersveiligheid hebben gekregen na de jongste staatshervorming.

De rijopleiding blijkt een aantal verschillen te vertonen tussen de gewesten, en dat kan een probleem vormen omdat het examen in principe ook in een naburig gewest kan worden afgelegd. "Wij hebben in het curriculum naast de lagere vaardigheden, zoals de beheersing van het voertuig, ook aandacht voor de hogere vaardigheden", zegt Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Het gaat bijvoorbeeld om risico-inschatting en omgaan met de weersomstandigheden."

Zo is in Vlaanderen enkele maanden geleden aan het theoretisch rij-examen de risicoperceptietest toegevoegd en ook Brussel heeft concrete plannen. In Wallonië bestaat de test nog niet, al vindt bevoegd minister Maxime Prévot (CDH) het wel "een goed idee".

De drie ministers zullen voortaan minstens één keer per jaar samenzitten, om ook gezamenlijke sensibilisering op te zetten. De drie denken aan campagnes rond bijvoorbeeld alcohol en overdreven snelheid.

"Dit illustreert dat de gewesten perfect onderling kunnen samenwerken, dat ze daarvoor geen hogere structuren nodig hebben", besluit Ben Weyts.