Gebruik antibiotica bij dieren licht gestegen in 2014

In 2014 is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde licht gestegen, na de substantiële daling tijdens de twee jaren daarvoor. Dat meldt Amcra, een kenniscentrum dat werd opgericht door landbouworganisaties, mengvoederfabrikanten, de farmaceutische industrie en de dierenartsen.

Zowel het gebruik van de met antibiotica gemedicineerde voormengsels als van de andere antibiotica is gestegen. Bij de meest kritisch belangrijke antibiotica voor de volksgezondheid (de rode producten) gaat het om een stijging van 3,2 procent.

"Een significante, aanhoudende daling van het antibioticagebruik in de veehouderij dringt zich op", stelt Amcra in een persbericht. "Antibiotica zijn waardevolle, vaak onvervangbare geneesmiddelen. Het is in het belang van mens en dier om resistentievorming te voorkomen. Een gericht en verantwoord gebruik van antibiotica is hiervoor noodzakelijk."

"Resultaten ernstig nemen"

Het kenniscentrum zegt de resultaten ernstig te nemen. Alle leden onderschreven namelijk de doelstellingen om het totaal gebruik te halveren en het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica met 75 procent te doen afnemen tegen 2020. Voor de met antibiotica gemedicineerde voormengsels moet het gebruik tegen 2017 gehalveerd worden.

Het toegenomen gebruik is volgens Amcra "wellicht het gevolg van een verminderde aandacht en een gebrek aan initiatief met betrekking tot een verantwoord antibioticumgebruik bij alle betrokken actoren". Amcra maakt nog duidelijk dat de doelstellingen voor 2020 gehaald moeten worden.

Het kenniscentrum vraagt de overheid om onder meer middelen vrij te maken voor een brede sensibiliseringscampagne over het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, de gebruiksvoorwaarden voor diergeneeskundige antibiotica wettelijk te verankeren en antibiotica voor dieren uit te sluiten voor prijsreductie. Ook moet de overheid haar toezichtsrol versterken om misbruiken te identificeren en aan banden te leggen.