Groenen gaan conventie Tihange 1 in resolutie gieten

Ecolo en Groen bereiden een resolutie voor waarin ze de conventie over de levensduurverlenging van Tihange 1 willen gieten. De groenen hadden minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) tot vandaag de tijd gegeven om die overeenkomst bekend te maken, zo niet zouden ze er zelf mee naar buiten komen. "Als Kristof Calvo ze vrijgeeft, is dat zijn verantwoordelijkheid", reageert Marghem. "Ik en de regering nemen onze verantwoordelijkheid".

Gisteren maakte Marghem bekend dat de conventie die vorige regering afsloot met Electrabel en EDF over het langer openhouden van de kerncentrale van Tihange 1, via een zogenoemde data room beschikbaar zou zijn voor de parlementsleden. Dat betekent dat ze de tekst mogen inkijken, zij het onder strikte voorwaarde. De Kamerleden mogen bijvoorbeeld geen kopieën nemen. Hetzelfde gebeurde al in de vorige legislatuur.

Voor de groenen gaat dat niet ver genoeg. Ze zijn van plan dan maar zelf die transparantie te organiseren via de parlementaire werkzaamheden. Concreet stellen ze een resolutie op met daarin de conventie, die dan zal gepubliceerd worden op de website van de Kamer.

Vertrouwelijkheid

Minister Marghem stelde vanmiddag dat de tekst dateert van maart vorig jaar. "Ik begrijp niet waarom hij nu urbi et orbi moet worden gepubliceerd", aldus Marghem. Ze zegt dat ze zelf de conventie wil openbaar maken. De vorige regering heeft echter over het contract onderhandeld en alle partijen waren het eens dat er vertrouwelijkheid zou gelden, aldus Marghem, die eraan toevoegt dat dergelijke confidentialiteit niet vreemd is. Wel benadrukt ze dat die vertrouwelijkheid moet gerespecteerd worden. Er bestaan zelfs internationale regels over, luidt het.

Volgens de groenen valt uit briefwisseling met onder andere EDF af te leiden dat de minister zelf enkel heeft gevraagd om met een data room te werken. De Kamerfractie wijst er nog op dat de publicatie ook de vraag is van de bevoegde transparantiewaakhond en dat zo'n conventie volgens de Raad van State strijdig is met de Grondwet. Een data room is voor hen dan ook een stap achteruit.