Luchthaveninspecteurs eisen duidelijkheid over statuut en opdrachten

De luchthaveninspecteurs van Brussels Airport hebben in de inkomhal van de luchthaven een ludieke actie gevoerd waarmee ze van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) duidelijkheid eisen over hun statuut en manier van werken. Als er geen duidelijk antwoord komt zullen de vakbonden ACLVB en ACOD een stakingsaanzegging indienen vanaf 29 juni om eventueel nog meer acties te voeren.

"De circa 200 luchthaveninspecteurs, die opgeleid werden als politie-inspecteur, werden bij de privatisering van de luchthaven in 2004 overgedragen aan Brussels Airport Company. De wetgever wou initieel dat ze onafhankelijk zouden blijven fungeren van de luchthavenuitbater en hun opdrachten en mandaten zouden ontvangen van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart (DGLV). Doorheen de jaren is er echter steeds meer onduidelijkheid gegroeid over wie hen aanstuurt en zijn ze in de praktijk de speelbal geworden van DGLV, federale politie en Brussels Airport Company", zegt vakbondsman Thierry Vuchelen (ACLVB).

Als klap op de vuurpijl kregen de luchthaveninspecteurs ten tijde van het verhoogde terreurdreigingsniveau 3 midden januari van de federale politie te horen dat ze in bepaalde zones van de luchthaven niet langer gewapend en in uniform mochten komen. Ook het toenemend aantal controles dat uitgevoerd werd door private bewakingsfirma's stelt in de praktijk problemen. "De luchthaveninspecteurs vragen om die reden nu al enkele maanden tevergeefs een duidelijk politiek standpunt van de bevoegde minister over de veiligheidsdiensten op de luchthaven en de rol daarin van de luchthaveninspectie", aldus Vuchelen.

Vandaag deelden de luchthaveninspecteurs onder het motto "deze vlieger gaat niet op" in de inkomhal van Brussels Airport pamfletten uit waarbij de reizigers gevraagd werd deze te plooien en symbolisch te laten vliegen doorheen de inkomhal. In het pamflet wordt de reizigers gewezen op het feit dat "luchthaveninspecteurs, speciaal opgeleid voor deze taak, verhinderd worden om het werk steeds op een onafhankelijke manier uit te voeren en dat de politieke overheid geen stappen onderneemt om hier iets aan te doen".