Raad van State schiet met scherp op wetsontwerp pensioen op 67

De Raad van State plaatst in een advies ernstige vraagtekens bij het wetsontwerp dat de pensioenleeftijd verhoogt tot 67. Dat weet De Morgen. Het rechtscollege vraagt zich onder meer af of de teksten het recht op sociale zekerheid niet in het gedrang brengen. De federale regering wil het wetsontwerp vandaag laten goedkeuren door de commissie Sociale Zaken in de Kamer.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR)

"Het voorliggende voorontwerp van wet brengt een wijziging aan in de pensioenwetgeving die zou kunnen worden beschouwd als een achteruitgang", luidt de analyse van de Raad van State. Als het sociaal beschermingsniveau er inderdaad op achteruitgaat, dan moet de regering dat goed kunnen motiveren, zo staat het in de grondwet. De verwijzing naar het rapport van de Pensioencommissie van Frank Vandenbroucke is volgens de Raad van State wat dat betreft ongeloofwaardig.

Het rechtscollege hekelt ook "de zeer complexe wetgeving waaraan elke transparantie ontbreekt en die voor de burger moeilijk toegankelijk is". Verder laat de Raad van State een ballonnetje op over de verschillende behandelingen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. "Dat kan problematisch zijn in het licht van het gelijkheidsbeginsel, maar de Raad van State heeft dat binnen de haar toegemeten termijn niet grondig kunnen onderzoeken".

En dan zijn we bij een volgend punt van kritiek gekomen: de tijdspanne die de regering aan de Raad van State heeft gegeven om een advies te geven. Amper vijf dagen. Daardoor is de Raad niet diep kunnen ingaan op een aantal zaken. In haar advies laat de Raad van State dan ook verstaan dat er mogelijk nog meer fundamentele opmerkingen kunnen worden gemaakt over het wetsontwerp over de verhoging van de pensioenleeftijd.

"De regering valt door de mand"

Een advies van de Raad van State is niet bindend voor de regering, maar het is alvast koren op de molen van de oppositie.

"De regering valt door de mand", zegt Wouter De Vriendt van Groen. "Ze vermindert het sociale beschermingsniveau en probeert dat te rechtvaardigen op een manier die voor de Raad van State onvoldoende is." Ook over de kennelijke haast bij de regering is De Vriendt scherp. "Voor zo'n belangrijk wetsontwerp wordt niet alleen de arm van het parlement omgedraaid, maar ook de arm van de Raad van State."

Minister van Pensioen Daniel Bacquelaine (MR) laat weten dat de regering zal tegemoetkomen aan de bezwaren van de Raad van State. "Alle technische en inhoudelijke opmerkingen krijgen een antwoord", zegt de woordvoerder van de minister in De Morgen.