Vandaag overleg, nog geen deal over Griekenland

In Brussel hebben de ministers van Financiën van de eurozone de nieuwe Griekse hervormingsvoorstellen van dit weekend besproken. Na afloop was er nog geen akkoord, maar ook nog geen breuk. Later deze week komen zowel de eurogroep als de EU-leiders opnieuw bijeen over de kwestie-Griekenland.

Gisteravond heeft de Griekse regering nieuwe voorstellen overgemaakt aan de "trojka" van schuldeisers, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds.

"Die nieuwe voorstellen van Athene bieden de kans op een akkoord later deze week", omschreef Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de eurogroep -dat zijn de ministers van Financiën van de eurozone- de situatie. Dijsselbloem merkte op dat de nieuwe voorstellen pas maandagochtend werden overgemaakt aan de ministers en ze dus nog niet diepgaand beoordeeld konden worden.

De Griekse voorstellen zijn dus niet afgeschoten door de ministers, maar al evenmin goedgekeurd. Het is nu aan de experten van de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF om ze dieper te bekijken. Later op de week is er opnieuw een bijeenkomst van de eurogroep.

Eerder hadden ook al Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Duitse bondskanselier Angela Merkel laten verstaan dat er vandaag nog geen akkoord zal zijn en dat dat ook niet echt nodig is. Vanavond is er weliswaar een speciale EU-top van staatshoofden en regeringsleiders, maar die zou vooral "consultatief" zijn.

Donderdag is er hoe dan ook een nieuwe EU-top en mogelijk is er dan wel een doorbraak of niet. Wel zouden de nieuwe Griekse voorstellen nu wel tegemoet komen aan de eisen van de EU, de ECB en het IMF, maar in hoeverre is nog niet duidelijk en bovendien moet nog nagegaan worden of die voorstellen realistisch zijn.

Wanbetaling of niet?

Griekenland dreigt eind deze maand failliet te gaan, als het op 30 juni 1,6 miljard euro moet terugbetalen aan het IMF. Het land onderhandelt met zijn schuldeisers over een hulppakket van 7,2 miljard euro.

Alle registers worden dus opengetrokken om te vermijden dat de Griekse trireem zinkt, maar het is nog niet zeker of dat voldoende is. Athene moet op 30 juni een schuld van 1,6 miljard euro terugbetalen aan het IMF. Dat geld is er niet, tenzij Griekenland de volgende en laatste schijf noodhulp van de EU, de ECB en het IMF zou krijgen, ter waarde van 7,2 miljard euro. De uitbetaling daarvan wordt vertraagd door het feit dat een aantal parlementen, waaronder het Duitse, daarvoor nog het licht op groen moet zetten.

Komt de hulp er niet, kan Griekenland niet betalen en gaat het land officieel bankroet, al zou het tot eind juli kunnen duren vooraleer het IMF Griekenland officieel in gebreke stelt.

Dat lijkt geruststellend, maar het probleem zit bij de Grieken zelf. Die halen nu uit angst voor het onbekende massaal hun geld af bij de Griekse banken die daardoor erg kwetsbaar worden. Voor de derde keer in enkele dagen tijd heeft de Europese Centrale Bank haar steun voor de Griekse banken moeten optrekken. Als de situatie nog lang troebel blijft, zou het kapseizen van één of meer banken in het land de crisis op gang kunnen trekken en zou Athene banken kunnen sluiten, het afhalen van geld kunnen beperken of andere maatregelen kunnen treffen.

AP2013

Wat staat er in nieuwe Griekse voorstellen?

De voorstellen die de regering-Tsipras dit weekend naar Brussel heeft gestuurd, zijn nog niet bekendgemaakt, maar er zijn al wel enkele details uitgelekt. Daaruit zou blijken dat Athene de schuldeisers nu toch voor een groot deel wil tegemoetkomen:

  • premier Tsipras sluit uit dat er een hogere btw op elektriciteit komt, maar blijkbaar geldt dat dan niet voor andere producten (belangrijke eis van EU, ECB en IMF), onder meer ook voor geneesmiddelen en voedsel
  • de Grieken zouden ook minder vroeg met pensioen kunnen (ook dat is een toegeving)
  • hogere inkomens en bedrijven zouden meer belastingen moeten gaan betalen (Oké, maar hoe dat te realiseren?)
  • anderzijds zou Athene ook een kwijtschelding van een deel van de schulden vragen (de schuldeisers zouden dat niet uitsluiten)