Arbeidskosten in België sterkst gedaald van alle OESO-landen

De effecten van de loonmatiging in ons land beginnen zich duidelijk af te tekenen. Cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tonen aan dat de arbeidskosten per eenheid product in de eerste drie maanden van 2015 in België met 1,1 procent zijn gedaald tegenover het vorige kwartaal: de sterkste daling van alle OESO-landen.

Met de arbeidskosten per eenheid product worden de loonkosten per werknemer bedoeld, afgezet tegen de productiviteit. Die arbeidskosten per eenheid product daalden in België in de eerste drie maanden van het jaar met 1,1 procent tegenover de laatste drie maanden van vorig jaar, waarmee België de sterkste daling van alle OESO-landen kent.

De daling is een gevolg van de dalende loonkosten in ons land én de gestegen productiviteit in het eerste kwartaal. Het grootste effect komt evenwel van de loonmatiging. Het interprofessioneel akkoord voorziet voor 2015 immers geen bruto loonsverhogingen. Ook de inflatie was erg laag, zodat de automatische indexering amper iets opleverde. De indexsprong was in het eerste kwartaal nog niet van toepassing.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betekenen de dalende arbeidskostcijfers positief nieuws. "Het is een eerste stap in de goede richting om de loonhandicap weg te werken", aldus hoofdeconoom Edward Roosens. "De weg is evenwel nog lang", stelt de hoofdeconoom, verwijzend naar de historische handicap van 15,5 procent.