Bracke zal groene resolutie over Tihange niet automatisch publiceren

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is niet van plan om zomaar de resolutie te laten publiceren die oppositiepartij Groen wil gebruiken om alsnog de conventie over de levensduurverlenging van de kerncentrale Tihange 1 in de openbaarheid te brengen. "Zodra ik ook maar zou denken: "Oei, hier is misschien iets onwettig", dan zal ik eerst advies vragen aan de diensten", aldus Bracke.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo had van energieminister Marie-Christine Marghem (MR) geëist de conventie publiek te maken die de vorige regering afsloot met Electrabel en EDF over het langer openhouden van Tihange 1. Anders zou hij het zelf doen. Marghem maakte daarop bekend dat de parlementsleden de tekst wel zullen mogen inkijken, maar bijvoorbeeld geen kopies mogen nemen.

Voor Calvo gaat dat niet ver genoeg. Maar hij beseft dat de tekst zelf uitbrengen risico's inhoudt. Zo dreigt niet alleen uitsluiting uit de bevoegde Kamercommissie, maar zou in de conventie ook gewaarschuwd worden voor gerechtelijke vervolging.

Via een voorstel tot resolutie, dat gepubliceerd zou worden op de website van de Kamer, hoopt Calvo die risico's te vermijden. De inhoud zou immers onder het spreekrecht van het parlementslid vallen. De resolutie is intussen ingediend, maar nog niet gepubliceerd.

"De gebruikelijke procedure volgen"

Vraag is of dat wel zal gebeuren. Kamervoorzitter Bracke moet "toestemming voor drukken" geven, maar zal dat niet automatisch doen. "Ik ga de gebruikelijke procedure volgen en dus kijken of de tekst ontvankelijk is", verduidelijkt hij. "Dus zodra ik ook maar zou denken "Oei, hier is misschien iets onwettig", dan zal ik eerst advies vragen aan de diensten van de Kamer."

De tekst is echter nog niet op zijn bureau beland, dus Bracke wil nog niet op de zaken vooruit lopen. Al merkt de N-VA'er nog op dat voorgangers in het verleden ook al resoluties onontvankelijk verklaard hebben, bijvoorbeeld van Vlaams Belang.