Comité Haren vraagt bescherming Keelbeekpad aan stad Brussel

Het Comité Haren, dat zich verzet tegen de komst van een nieuwe gevangenis naar de Brusselse deelgemeente, heeft via een interpellatie de Brusselse gemeenteraad opgeroepen om het Keelbeekpad te beschermen. "De gemeenteraad beschikt over een uitstekende hefboom om dit toxische gevangenisproject alsnog te blokkeren", was de oproep van voorzitter Laurent Moulin.

Moulin doelt op de Wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen, die bepaalt dat de gemeenteraad beraadslaagt over wijzigingen van buurtwegen. Het Keelbeekpad zou in het nieuwe gevangenisproject gewijzigd worden, en die gelegenheid grijpt het Comité Haren nu aan met een openbare campagne.

"Het Keelbeekpad, dat sinds 1621 in de wegenatlas is opgenomen, is een belangrijke weg voor de inwoners van Haren en Diegem om zich naar de andere gemeente te begeven, te wandelen en in contact te staan met de bijzonder rijke natuur", argumenteert Moulin. "Er is een nieuw pad voorzien in de gevangenisplannen, maar dat loopt tussen een spoorweg en een gevangenismuur van tien meter hoog."

In zijn repliek herinnerde schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène (MR) eraan dat het terrein op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) niet staat aangegeven als groene zone. "Maar officieel bestaat slechts vier procent van Haren uit groene zone. We moeten deze deelgemeente, toch een groene long van het gewest, dan ook in de mate van het haalbare beschermen. In september is er overleg voorzien over de aanvraag.