Deur op kier voor hertrouwen, niet voor homohuwelijk

In Rome is het 44 pagina's tellende Instrumentum Laboris (werkinstrument) voorgesteld dat de basis vormt voor de komende bisschoppensynode over het gezin. Die synode vindt plaats van 4 tot 25 oktober.

Het werkinstrument nodigt de synodevaders uit om na te denken over de mogelijkheid om hertrouwde echtgescheidenen in bepaalde omstandigheden opnieuw tot de sacramenten toe te laten.

Tegelijk wordt uit het document duidelijk dat de erkenning van het homohuwelijk geen gespreksonderwerp zal zijn op de synode, al wordt wel gevraagd om te overwegen of de kerk zulke relaties niet op een of andere manier kan zegenen. Ook wordt in het document benadrukt dat de kerk groot respect moet hebben voor homoseksuelen en hun seksuele oriëntatie en wordt gepleit voor hun pastorale begeleiding en die van hun gezinnen.

"Concrete situatie van gezinnen moet uitgangspunt zijn"

Tijdens de synode zal er vaker in kleine groepen overleg worden gepleegd en er komt ook meer openheid naar de media. De synodevaders zullen ook onderzoeken hoe ze de kloof tussen leer en leven kunnen dichten. "De concrete situatie van gezinnen moet steeds het uitgangspunt zijn", luidt het.

Het werkdocument is opgesteld op basis van de reacties op de vragenlijst die eerder naar alle bisschoppen wereldwijd werd verstuurd. In ons land kwamen er 840 Nederlandstalige antwoorden en 693 Franstalige (groeps)antwoorden binnen.