Deurwaarders innen 310 miljoen euro achterstallige belastingen

Deurwaarders hebben al voor 310 miljoen euro achterstallige Vlaamse belastingen geïnd sinds de Vlaamse regering daarover vijf jaar geleden een overeenkomst sloot met de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) gezegd in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) probeert wanbetalers op een minnelijke wijze tot betaling te laten overgaan. Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op een deurwaarder. Bij de onroerende voorheffing gaat ongeveer 1 procent van de dossiers naar de deurwaarder, bij de verkeersbelasting is dat 1,7 procent.

Tot 2008 verliep de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de deurwaarders niet altijd even goed. In 2009 moest de inning zelfs even worden stilgelegd na een juridisch dispuut tussen deurwaarders.

In 2010 kwam er een samenwerkingsakkoord met de deurwaarders dat moest zorgen voor een efficiëntere afhandeling van de dossiers. Sindsdien hebben 320 gerechtsdeurwaarders die een gedragscode ondertekenden al 500.000 dossiers verwerkt, samen goed voor 400 miljoen euro. Daarvan werd al 310 miljoen euro geïnd, zei minister Turtelboom na een vraag van haar partijgenoot Willem-Frederik Schiltz.

De interventies van de deurwaarders bedroegen samen iets meer dan 9 miljoen euro, of 3 procent van de geïnde bedragen. De minister spreekt van een "effciënte samenwerking".