Gebruik van antibiotica in de veeteelt opnieuw toegenomen

De verkoop van antibiotica in de Belgische veeteelt is vorig jaar met 1,1 procent gestegen. Dat schrijft De Standaard. Overmatig gebruik van antibiotica kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid omdat bacteriën resistent worden. Er zijn dan ook dwingende wettelijke maatregelen nodig, klinkt het.

Daar waar er de voorbije jaren een dalende trend was ingezet, is de verkoop van antibiotica in de veeteelt in 2014 gestegen. Bij de voor de gezondheid meest kritische producten zelfs met 3,3 procent. Als dat zo doorgaat, wordt de doelstelling van een halvering tegen 2020 niet gehaald.

"Heel teleurstellend" zegt professor Jeroen Dewulf. Hij is de voorzitter van het Amcra, het kenniscentrum dat het antibioticagebruik in de veeteelt onder controle wil krijgen en waarin actoren van zowel de landbouw als de farma-industrie zitten.

Een directe verklaringen voor de stijging is er niet. Het Amcra ziet wel dat de aandacht voor de problematiek verslapt en "een gebrek aan initiatief voor meer verantwoord gebruik bij alle actoren". Voorzitter Dewulf pleit daarom voor meer dringende wettelijke maatregelen, zeker voor wat betreft de meest kritische middelen. Ook de kortingen die farmabedrijven geven, moeten aan banden worden gelegd.

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) heeft aan De Standaard laten weten dat er vanaf volgend jaar een databank operationeel zal zijn waarin alle gebruiksgegevens zullen worden verzameld. Zo'n databank zou cruciaal zijn om eventueel op te treden tegen grootgebruikers van antibiotica in de veeteelt.