Schauvliege tekent nieuw convenant voor duurzame visserij

Vlaams minister voor Landbouw en Visserij Joke Schauvliege (CD&V) heeft in de visveiling in Nieuwpoort een convenant ondertekend voor de visserij. Het convenant "Visserij Verduurzaamt" tekent zeven krachtlijnen uit voor een duurzame visserijsector.

In 2011 tekende toenmalig minister Kris Peeters (CD&V) een eerste convenant samen met de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het departement landbouw en visserij en Natuurpunt. Doel was om te gaan naar een duurzame visserij, omschreven in het rapport Vistraject.

Schauvliege en de partners engageren zich nu om de ingeslagen weg verder te zetten. Het rapport Vistraject tekent zeven krachtlijnen uit, namelijk de visbestanden duurzaam beheren, de vissersvloot properder maken, de natuur op zee beschermen, zorgen voor een rendabele visserij, ook voor kleine bedrijven en kustvisserij, en werken aan een sociaal verantwoorde sector met veiligheid voorop. De laatste krachtlijn voorziet een goede doorstroming voor jonge vissers die tot "guardians of the Sea" moeten uitgroeien.

Het convenant geldt voor de periode tot 2020. "Het vorige convenant zorgde voor resultaten op het terrein. Het is de bedoeling het traject verder te zetten met alle partners. De sector mag rekenen op Europese subsidies en 20 miljoen Vlaamse subsidies in de periode tot 2020", zei de minister net voor ze het convenant ondertekende. Schauvliege nam daarna nog ruim de tijd om een duurzaam schip te bekijken en een praatje te slaan met de betrokken vissers.