Steeds meer vrouwen werken zelfstandig in bijberoep

Steeds meer vrouwen combineren hun hoofdberoep met een zelfstandige activiteit in bijberoep. Hun aantal is in vier jaar tijd met ruim vijftien procent gestegen. Ook meer en meer gepensioneerden blijven doorwerken als zelfstandige.
Reporters

Bijna een kwart miljoen mensen werkt als zelfstandige in bijberoep. Dat zijn er liefst twee derde meer dan vijftien jaar geleden. De meerderheid zijn mannen, maar zeker de laatste jareen combineren ook steeds meer vrouwen -ruim 90.000- hun hoofdberoep met een activiteit als zelfstandige in bijberoep.

Het is een veilige manier om een eigen zaak te beginnen, zegt Anne Vanderstappen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen. "Het is een interessante opstap om een klassieke zelfstandige activiteit uit te oefenen. Op die manier kun je als werknemer of ambtenaar de zekerheid van je job behouden en zien of je zelfstandige activiteit succes heeft."

Vanderstappen ziet nog een extra reden voor het stijgende aantal zelfstandigen in bijberoep. "We hebben meer vrije tijd dan vroeger. Mogelijk zijn er mensen die die gebruiken om een zelfstandige activiteit uit te bouwen."

Ook meer en meer gepensioneerden blijven doorwerken als zelfstandige. Hun aantal is in vier jaar met ruim 20 procent gestegen, tot bijna 90.000.